คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน

นโยบายการรีวิวของ Airbnb

One of the ways Airbnb fosters trust between Hosts and guests is through our review process for stays and Experiences, which helps our community make informed booking and hosting decisions and provides guests and Hosts with honest feedback to help them improve. Our reviews policy is intended to help ensure the feedback provided through our review system is authentic, trustworthy, and useful to our community.

Reviews must be unbiased, contain relevant information reflecting the actual experience of the reviewer during the stay or Experience, and follow our Content Policy.

Reviews should be unbiased

 • Members of the Airbnb community may not coerce, intimidate, extort, threaten, incentivize or manipulate another person in an attempt to influence a review, like promising compensation in exchange for a positive review or threatening consequences in the event of a negative review.
 • Reviews may not be provided or withheld in exchange for something of value—like a discount, refund, reciprocal review, or promise not to take negative action against the reviewer. They also may not be used as an attempt to mislead or deceive Airbnb or another person. For example, guests should not write biased or inauthentic reviews as a form of retaliation against a Host who enforces a policy or rule.
 • Reviews may only be provided in connection with a genuine stay or Experience. For example, Hosts are not allowed to accept a fake reservation in exchange for a positive review, use a second account to leave themselves a review, or coordinate with others to manipulate the review system.
 • Reviews may not be used for the purpose of harming competition. For example, Hosts are not allowed to post biased reviews of listings they are affiliated with or directly compete with.

Reviews should be relevant

 • Reviews must provide relevant information about the reviewer’s experience with the Host, guest, stay, or Experience that would help other community members make informed booking and hosting decisions.
 • If a guest never arrived for their stay or Experience, or had to cancel due to circumstances unrelated to that stay or Experience, their review may be removed.

Reviews should follow our content policy

Reviews may not contain explicit, discriminatory, harmful, fraudulent, illegal or other content that violates our Content Policy.

Reporting reviews under this policy

To report a review for violating this policy, contact us.

If a review violates this policy, we may remove that review, including any associated ratings and other content. We take the removal of any review seriously and only do so where there is a clear violation of this policy. Depending on the nature of the violation, we may also restrict, suspend, or remove the associated Airbnb account.

This policy may be applied differently in different places to reflect what local law permits or requires.

Responding to reviews

While we expect all community members to post reviews that represent their genuine experience and contain accurate information, we do not generally mediate disputes concerning the truth of reviews. Instead, we allow individuals to post responses to reviews.

Removing a review you wrote

Once a review you’ve written has been published, you can contact us to request for it to be removed.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้เข้าพัก

  ตอบกลับหรือโต้แย้งรีวิว

  คุณโพสต์ตอบกลับรีวิวให้ผู้ใช้ทุกคนอ่านได้ แต่จะลบรีวิวนั้นไม่ได้ รีวิวจะถูกลบออกก็ต่อเมื่อละเมิดนโยบายรีวิวเท่านั้น
 • นโยบายเนื้อหาของ Airbnb

  อ่านข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเนื้อหา และประเภทเนื้อหาต้องห้ามใน Airbnb
 • ระบบการรีวิวเป็นอย่างไร?

  รีวิวเป็นช่องทางที่จะช่วยให้โฮสต์และผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมได้แชร์ข้อเสนอแนะแก่กัน ดูข้อมูลเกี่ยวกับรีวิวแบบเจาะลึกได้ที่นี่
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน