คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน

นโยบายรีวิวของ Airbnb

เราต้องการสร้างแพลตฟอร์มที่ผู้คนไว้วางใจ จึงขอให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันเช็คให้ดีว่ารีวิวบน Airbnb เป็นประโยชน์ มีสาระ และไม่สุ่มเสี่ยงจะทำให้ชุมชนได้รับอันตราย ดังนั้นเราหวังว่ารีวิวทั้งหมดจะยึดมั่นในสิ่งต่อไปนี้:

1. รีวิวไม่ควรละเมิดนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาของเรา

Airbnb ไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาบางประเภทบนแพลตฟอร์ม โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาของ Airbnb

2. รีวิวควรไม่ลำเอียง

รีวิวจะเป็นประโยชน์ที่สุดเมื่อให้ข้อมูลที่ไม่ลำเอียงและตรงไปตรงมา เราจึงไม่อนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ หรือมีความเกี่ยวข้องกับที่พักหรือเอ็กซ์พีเรียนซ์หนึ่งๆ โพสต์รีวิวเกี่ยวกับธุรกิจของตน นอกจากนี้ ยังไม่อนุญาตให้บุคคลที่ยืนยันแล้วว่าให้บริการที่พักหรือเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่แข่งขันกันโพสต์รีวิวเกี่ยวกับคู่แข่งโดยตรงของตน

ห้ามเสนอสิ่งจูงใจให้ผู้อื่นเขียนรีวิวเชิงบวก คุกคามว่าจะเขียนรีวิวเชิงลบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือโน้มน้าวให้ผู้อื่นเขียนรีวิวโดยสัญญาว่าจะให้ค่าตอบแทน

และห้ามรับคำขอจองปลอมเพื่อแลกกับรีวิวเชิงบวก สร้างบัญชีใหม่เพื่อเขียนรีวิวให้ตัวเอง หรือร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ธุรกิจเพื่อเขียนรีวิวเชิงบวก

นอกจากนี้ รีวิวอาจถูกลบออกจากแพลตฟอร์ม หากพบว่ามีการละเมิดนโยบายการจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์บ่อยครั้ง ซึ่งช่วยให้เจ้าของที่พักสะดวกใจที่จะห้ามการจัดปาร์ตี้ซึ่งก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น โดยไม่ต้องกลัวว่าจะได้รับรีวิวที่ลำเอียง

3. รีวิวควรมีความเกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่รีวิวควรเกี่ยวกับ Airbnb และที่พักหรือเอ็กซ์พีเรียนซ์ เนื่องจากผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ อ่านรีวิวของคุณก็เพื่อทำความรู้จักเจ้าของที่พักและที่พัก รีวิวที่เขียนนอกประเด็นอาจทำให้ผู้อื่นไขว้เขว ไม่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจจอง ด้วยเหตุนี้ รีวิวจึงควรมีเนื้อหาที่เน้นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีกับสมาชิกชุมชน และช่วงเวลาที่เข้าพักหรือร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์

เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้ เพื่อให้เนื้อหารีวิวตรงวัตถุประสงค์ของเรา

  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองทางสังคม การเมือง หรือศาสนาของบุคคล
  • คำหยาบคาย การดูถูก และข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับลักษณะหรือบุคลิกภาพของบุคคล
  • เนื้อหาที่กล่าวถึงสถานการณ์ที่อยู่นอกการควบคุมของผู้อื่นโดยสิ้นเชิง
  • เนื้อหาเกี่ยวกับบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Airbnb (เช่น สายการบิน การโดยสารร่วม ร้านอาหาร ฯลฯ)
  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจองที่พัก เจ้าของที่พัก หรือผู้เข้าพัก Airbnb ที่ผ่านมา หรือผลิตภัณฑ์ Airbnb ที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่พัก เจ้าของที่พัก หรือผู้เข้าพักที่คุณให้คะแนนอยู่

หากได้รับรายงานเกี่ยวกับรีวิวที่ละเมิดนโยบายนี้ เราอาจลบรีวิวนั้นออกจากแพลตฟอร์ม การละเมิดซ้ำๆ อาจนำไปสู่การระงับหรือปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ที่เขียนรีวิวดังกล่าว

รายงานรีวิวที่ละเมิดนโยบายของเรา

หากต้องการรายงานรีวิวที่ละเมิดนโยบายรีวิวของ Airbnb โปรดติดต่อเรา

หากรู้สึกว่ารีวิวไม่เป็นความจริง

แม้ว่าเราจะส่งเสริมและต้องการให้สมาชิกชุมชนทุกคนโพสต์รีวิวที่มีข้อมูลถูกต้องและตรงไปตรงมา แต่ Airbnb ไม่มีหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับความจริงของรีวิว ทั้งยังหวังว่าผู้เขียนรีวิวจะสนับสนุนเนื้อหารีวิวของตน หากต้องการตอบรีวิว ดูวิธีเลย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับรีวิวได้ที่การระงับข้อพิพาทสำหรับรีวิวของ Airbnb

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน