คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
Legal terms

Your privacy choices

Opt out of selling, sharing and targeted advertising

Airbnb does not sell personal information to third parties: we’re not a data broker and we don’t put personal information on the open market. However, we may share personal information with certain third parties to do targeted advertising or data analytics, which under California and certain other state privacy laws could be characterized as “selling,” “sharing,” or “targeted advertising”.

If you’re a US user and want to opt out of such data sharing, effective January 1, 2023, you can do so by pressing the button below.

You can read more about how we use your personal information in our Privacy Policy.

บทความที่เกี่ยวข้อง