คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

รีวิวสำหรับเอ็กซ์พีเรียนซ์

After an experience ends, guests have 30 days to leave a public review, with the option to share private feedback for the Host.

Keep in mind, guests can still write reviews even if they’re late, they leave early, or they didn’t attend because they couldn’t find the meeting point.

Reading and responding to reviews

Our community relies on honesty and transparency. Hosts can read and publicly respond to reviews by going to Reviews in the experiences dashboard. We’ll remove any reviews that violate our Review Policy as well as those left by guests who opted not to attend the experience.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน