คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
คำแนะนำ
ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม

ระบบการรีวิวเป็นอย่างไร?

รีวิวเป็นช่องทางที่จะช่วยให้เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักได้แชร์ข้อเสนอแนะแก่กัน ดูรวบรวมข้อมูลเกี่ยววิธีและเนื้อหาที่คุณแชร์ได้ รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระบบการรีวิวของทั้งที่พักและเอ็กซ์พีเรียนซ์

รีวิว 101: ข้อมูลพื้นฐาน

หลังจากสิ้นสุดการเดินทาง เราจะขอให้คุณเขียนรีวิวและให้คะแนนภายใน 14 วัน กรณีที่เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ คุณจะมีเวลา 30 วัน การเขียนรีวิวทุกครั้งควรตรงประเด็น ปราศจากอคติ และไม่ละเมิดนโยบายเนื้อหาของเรา เพื่อป้องกันการถูกลบ

รีวิวที่พัก
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับรีวิวและการใช้รีวิวเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่กัน

รีวิวเอ็กซ์พีเรียนซ์
ดูว่ารีวิวที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาสำคัญต่อชุมชน Airbnb อย่างไร

เขียนรีวิวอย่างตรงประเด็นและปราศจากอคติ
อ่านดูว่านโยบายของเราช่วยให้โฮสต์และผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมได้รับรีวิวที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นประโยชน์อย่างไร

การจำกัดเนื้อหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราอนุญาตและไม่อนุญาต

การจัดการรีวิว

อยากเขียนรีวิวให้ตรงไปตรงมาใช่ไหม? สำหรับการเข้าพัก คุณมีเวลาแชร์ข้อเสนอแนะหลังเช็คเอาท์ 14 วัน สำหรับเอ็กซ์พีเรียนซ์ คุณมีเวลา 30 วัน ถ้าเขียนแล้ว แต่ยังอยากเพิ่มอะไรอีกสักหน่อย หากคุณส่งรีวิวก่อนสิ้นสุดระยะเวลารีวิว ก็ยังเข้าไปแก้ไขได้อยู่ จนกว่าเจ้าของที่พักจะส่งรีวิวเข้ามา แต่ถ้าอีกฝ่ายส่งรีวิวแล้ว ระบบจะเผยแพร่รีวิวของทั้ง 2 ฝ่ายโดยอัตโนมัติ และจะแก้ไขอะไรไม่ได้อีก

การแก้ไขรีวิว
ดูข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาและวิธีการแก้ไขรีวิว

รีวิวในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
ดูกำหนดระยะเวลาในการเขียนรีวิวหลังจบการเดินทาง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน