คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
คำแนะนำ
ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม

ระบบการรีวิวเป็นอย่างไร?

Reviews are a great way for Hosts and guests to give each other feedback. We’ve got info here about how and what you can share, and more about the world of reviews and how they work for both stays and Experiences.

Reviews 101: The basics 

After your trip ends, we’ll ask you to write a review and provide star ratings within 14 days. If you went on an Experience, you’ll have 30 days. Make sure every review you write is unbiased, relevant, and doesn't violate our content policy so it’s not taken down.

Reviews for stays
Find details on reviews, and how they are used to give each other feedback.

Reviews for Experiences
Learn about how the Airbnb community relies on honest, transparent reviews.

Writing relevant and unbiased reviews
Read how our policy helps ensure helpful, informative, and accurate reviews for guests and Hosts.

Restricted content
Info about what we allow and don’t allow.

Managing reviews

Need to write an honest review? For stays, you have 14 days after checkout to share your feedback. For Experiences, you have 30 days. Already wrote one, but forgot to add something? If you submit your review first, you may have up to 48 hours to edit it. But once the Host submits their review, both reviews are automatically published and no more changes can be made.

Editing a review you wrote
Get info on when and how you can edit a review.

Reviews past 14 days
Find out how long you have to write a review after a trip ends.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน