คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน

นโยบายเนื้อหาของ Airbnb

การโพสต์เนื้อหาลงบน Airbnb เป็นการยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามนโยบายนี้ เนื้อหาครอบคลุมงานเขียน ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ รวมถึง:

 • งานเขียน: ชื่อและคำบรรยายที่พัก หน้าโพรไฟล์ รีวิวส่วนตัวและสาธารณะ ข้อเสนอแนะ โพสต์ศูนย์ชุมชน และข้อความถึง Airbnb เจ้าของที่พัก หรือผู้เข้าพัก
 • รูปภาพ: รูปและวิดีโอ รวมถึงภาพที่อยู่ในรูปและวิดีโอ (เช่น โปสเตอร์หรืองานศิลป์บนผนัง)

เราขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนที่ละเมิดนโยบายนี้ เงื่อนไขการให้บริการ มาตรฐานชุมชน นโยบายการรีวิว หรือด้วยเหตุผลอื่น ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่มีการละเมิดซ้ำหรือรุนแรง เราอาจจำกัด ระงับ หรือลบบัญชีผู้ใช้ Airbnb นั้น

เนื้อหาที่ไม่อนุญาตใน Airbnb:

 • เนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อโฆษณาหรือมีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยเฉพาะ รวมถึงโลโก้ ลิงค์ หรือชื่อบริษัท
 • สแปม การติดต่อไม่พึงประสงค์ หรือเนื้อหาที่แชร์ซ้ำๆ ในลักษณะก่อกวน
 • เนื้อหาที่สนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย หรือมีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง บรรยายหรือแสดงภาพความรุนแรง คุกคาม หรือข่มขู่
 • เนื้อหาที่สื่อถึงการเลือกปฏิบัติ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของ Airbnb)
 • เนื้อหาที่ตั้งใจปลอมแปลงเป็นบุคคล บัญชี หรือนิติบุคคลอื่น รวมถึงตัวแทนของ Airbnb
 • เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิความเป็นส่วนตัว
 • เนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของบุคคลอื่น รวมถึงเนื้อหาที่ชี้ให้ทราบถึงที่ตั้งของที่พัก

การละเมิดนโยบายเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาบางประเภท:

ชื่อที่พัก

 • ชื่อที่พักแสดงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับประเภทที่พัก สไตล์ หรือประสบการณ์ที่จะได้รับ
 • ใช้อิโมจิหรือสัญลักษณ์

หน้าที่พักหรือโพรไฟล์

 • หน้าที่พักและโพรไฟล์แสดงข้อมูลเท็จ ปลอมแปลง หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด

ศูนย์ชุมชน

 • เนื้อหาอยู่นอกประเด็น ไม่ใช่ข้อซักถาม หรือไม่ได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่มีการพูดคุยกัน
 • คุกคาม ก่อกวน หรือมุ่งโจมตีสมาชิกชุมชนซ้ำๆ

รีวิว

URL ที่กำหนดเอง

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19

  วิธีรายงานเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของเรา

  หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาละเมิดนโยบายนี้ โปรดรายงานเนื้อหาดังกล่าวผ่านแอพหรือติดต่อเราโดยตรง

  บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
  เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน