อัพเดทปี 2022

การต่อต้านการเลือกปฏิบัติและเปิดรับความแตกต่าง

Project Lighthouse

Project Lighthouse ที่เปิดตัวในปี 2020 จะช่วยเผยให้เห็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำที่คนผิวสีได้รับจากประสบการณ์ Airbnb ว่าเป็นอย่างไร เราพัฒนาโครงการริเริ่มนี้โดยความร่วมมือกับ Color Of Change และได้รับคำแนะนำจากองค์กรสิทธิพลเมืองและสิทธิความเป็นส่วนตัวหลายแห่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
การใช้ข้อมูลจริง
เราจะตรวจสอบว่าผู้เข้าพักและเจ้าของที่พักใช้แพลตฟอร์มของเราอย่างไรบ้าง การวิเคราะห์ทางสถิติจะช่วยให้เราเห็นโอกาสการสร้างประสบการณ์ที่เพิ่มความเท่าเทียมในชุมชนของเรา
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
เราวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ข้อมูลเป็นชุด และไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลเชื้อชาติกับบุคคลหรือบัญชีผู้ใช้
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ทีมของเรายังคงค้นหาวิธีใหม่ๆ ที่จะทำให้ Airbnb เป็นธรรม เท่าเทียม และเปิดรับความแตกต่างที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เราเปลี่ยนแปลงอะไรไปแล้วบ้าง

ลบรูปโพรไฟล์ของผู้เข้าพักก่อนจอง
ในปี 2018 เราปรับปรุงฟีเจอร์นี้ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเจ้าของที่พักจะเห็นรูปผู้เข้าพักในขั้นตอนการจองได้ก็ต่อเมื่อยอมรับคำขอจองแล้วเท่านั้น แต่เมื่อดูจากผลการจองที่พัก Airbnb ของผู้เข้าพักตามกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาก็พบว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการจองของผู้เข้าพักที่เป็นคนผิวสีเพียงเล็กน้อย
เพิ่มรีวิว เพิ่มผู้เข้าพัก
แม้ผู้เข้าพักที่มีรีวิวจะมีอัตราผลสำเร็จของการจองที่สูงขึ้น แต่จากการวิเคราะห์ เราพบว่าผู้เข้าพักที่เป็นคนผิวสีหรือมีเชื้อสายลาติน/ฮิสแปนิกได้รับรีวิวน้อยกว่าผู้เข้าพักที่เป็นคนผิวขาวหรือคนเอเชีย เราจึงดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้ผู้เข้าพักทุกคนรับรีวิวได้ง่ายขึ้นเมื่อเดินทาง
ช่วยให้ผู้คนมีสิทธิจองทันทีได้มากขึ้น
นอกจากการจองทันทีจะให้ผู้เข้าพักจองที่พักได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากเจ้าของที่พักแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดปัญหาการเลือกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นได้จากยอดจองที่เพิ่มขึ้นตามเป้า เราจึงปรับปรุงฟีเจอร์นี้ เพื่อให้ผู้ใช้อีก 5 ล้านคนสามารถจองทันทีได้ง่ายกว่าเดิม
สร้างชุมชนนักเดินทางที่เปิดรับความแตกต่างยิ่งกว่าเดิม
การเดินทางนอกแหล่งท่องเที่ยวแบบเดิมๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนที่ไม่เคยได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวมาก่อน ในปีหน้า เราจะพัฒนาและขยายเครือข่ายโปรแกรมระดับโลกอย่างสถาบันส่งเสริมผู้ประกอบการ Airbnb อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนต่างๆ มีโอกาสเข้าถึงประโยชน์ของการให้เช่าที่พัก ความพยายามนี้จะรวมถึงการขยายโปรแกรมที่ช่วยสรรหาเจ้าของที่พักผิวสีคนอื่นๆ มาเพิ่ม
ขยายความรู้สู่โฮสต์
ชุมชนเจ้าของที่พักของเรามีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่เท่าเทียมและการต้อนรับแสนอบอุ่น ในปีนี้เราจึงได้เปิดตัวคำแนะนำสำหรับการให้เช่าที่พักโดยไม่แบ่งแยก พร้อมบทความและวิดีโอที่ให้ความรู้แก่เจ้าของที่พัก ไม่ว่าผู้เข้าพักจะมีความสามารถ เพศ หรือภูมิหลังแบบไหน ก็ต้อนรับทุกคนได้ โดยเฉพาะผู้ที่มาจากชุมชนที่เคยเป็นคนชายขอบ และคาดว่าจะเปิดตัวโปรแกรมให้ความรู้และฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ที่เปิดรับความแตกต่างเพิ่มอีก
ตรวจสอบการปฏิเสธการจองเพื่อลดโอกาสการเกิดอคติ
เราทราบดีว่าเจ้าของที่พักที่ปฏิเสธการจองอาจมีเหตุผลอันสมควร เช่น มีการเปลี่ยนแปลงปฏิทิน ผู้เข้าพักต้องเช็คอินก่อนเวลาหรือพาผู้เข้าพักมาเพิ่ม แต่เจ้าของที่พักให้เข้าพักไม่ได้ เราจึงขยายขีดความสามารถของระบบวิเคราะห์การปฏิเสธการจอง เพื่อช่วยปรับปรุงนโยบายและผลิตภัณฑ์ รวมถึงต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
ปรับปรุงประสบการณ์การจองใหม่
"นโยบายเปิดประตู" ของเราที่เริ่มใช้ในปี 2016 จะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองที่พักอื่น หากมีผู้เข้าพักรายงานว่าพบปัญหาด้านการเลือกปฏิบัติจากการจองที่ดำเนินอยู่หรือที่กำลังจะมาถึง เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้เปิดตัวสายด่วนความปลอดภัย 24 ชั่วโมงที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าพักขอความช่วยเหลือเร่งด่วนระหว่างทริปได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีสิทธิเข้าถึงความช่วยเหลือในการจองใหม่
สานต่อความมุ่งมั่นของเราเพื่อผู้เข้าพักที่เคลื่อนไหวได้จำกัด
ตัวกรองการค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงจะช่วยให้ผู้เข้าพักค้นหาและจองที่พักตรงใจได้ง่ายขึ้น ระบบของเราจะตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทุกรายการที่เจ้าของที่พักส่งมาเพื่อความถูกต้อง ประเภทที่พักเหมาะกับวีลแชร์ของเราที่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนปี 2022 มีที่พักนับร้อยแห่งที่ปรับเปลี่ยนให้วีลแชร์เข้าถึงได้ พร้อมทางเข้าที่พัก ห้องนอน และห้องน้ำที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีพื้นต่างระดับ โดยห้องน้ำของที่พักประเภทนี้ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงอย่างน้อย 1 อย่าง แถมที่พักบางแห่งยังนำระบบสแกน 3 มิติมาใช้ เพื่อยืนยันคุณลักษณะและขนาดที่เหมาะกับวีลแชร์อีกด้วย

พันธสัญญาชุมชน Airbnb

ตั้งแต่ปี 2016 เราขอให้ผู้ใช้ Airbnb ทุกคนให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและปราศจากการตัดสินหรืออคติโดยยอมรับพันธสัญญาชุมชน Airbnb ผู้ที่ไม่ยอมรับจะถูกลบออกจากแพลตฟอร์ม ซึ่งมีจำนวน 2.5 ล้านคน ณ ปี 2022

อ่านรายงานฉบับเต็ม

อัพเดทผลงานของ Airbnb เกี่ยวกับการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและเปิดรับความแตกต่างมาตลอด 6 ปี รวมถึงผลวิเคราะห์จาก Project Lighthouse ชุดข้อมูลที่ครบถ้วน และความคืบหน้าในส่วนที่เราทำไว้ตั้งแต่ปี 2016
ดูรายงาน

ทำความรู้จักพาร์ทเนอร์ของเรา

ตั้งแต่ปี 2016 เราได้ปรึกษาและร่วมมือกับกลุ่มสิทธิพลเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อชาติ และองค์กรสิทธิความเป็นส่วนตัวชั้นนำมาโดยตลอด