สร้างโลกที่บันดาลใจการเชื่อมโยงผู้คน

สร้าง

เราสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับชุมชนของเราเป็นทีม

เรียนรู้

เราดูทั้งในและนอกเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจและการเรียนรู้

เล่น

ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อคุณยุ่งกับการทำงาน เราพยายามสนุกกับงาน

ร่วมกันที่ Airbnb

การเคลื่อนไหวระดับโลกไม่ได้เกิดมาจากบุคคลเดียวแต่ต้องเกิดจากการทำงานเป็นทีม เราทำงานหนักร่วมกัน เราหัวเราะและระดมสมองตลอดเวลา เราใช้โพสต์อิทเป็นร้อยครั้งในแต่ละสัปดาห์และเรามอบมิตรภาพที่ดีที่สุดให้แก่กันและกัน

1-main-large-5c6ba7d29406425d92f7225394653d82
4-small-right-top-2daef0176cd4b4a1f850a5164c127e82
3-small-right-btm-f68f5e09ee768eb336931af526533d30

เป็นเจ้าของที่พัก

เอาใจใส่ผู้อื่นและทำให้พวกเขารู้สึกไม่แปลกแยก
กระตุ้นให้ผู้อื่นเข้าร่วมอย่างเต็มที่
รับฟัง สื่อสารอย่างเปิดกว้าง และตั้งความคาดหวังให้ชัดเจน

บรรลุภารกิจ

ให้ความสำคัญกับงานที่ช่วยพัฒนาภารกิจและส่งผลกระทบในทางบวกต่อชุมชน
สร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายระยะยาวในใจ
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชุมชนและวัฒนธรรม

เป็นผู้ประกอบการธัญพืช

กล้าหาญและใช้ความคิดริเริ่ม
จินตนาการถึงผลลัพธ์ที่ดีเลิศ
มีไหวพริบเฉียบแหลมเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ได้จริง

อ้าแขนรับการผจญภัย

อยากรู้อยากเห็น ขอความช่วยเหลือ และพิสูจน์ให้เห็นความสามารถในการเติบโต
ยอมรับและเรียนรู้จากข้อผิดพลาด
ทำงานด้วยความเบิกบานและมองโลกในแง่ดี

เราเรียนรู้จากคนที่เก่งที่สุด

เราทุ่มเทกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เราจึงจัดการคุยรอบกองไฟขึ้นมาเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ ตั้งแต่ประธานบริษัทไปจนถึงนักดนตรี ผู้นำเหล่านี้มีสิ่งที่มีคุณค่ามาสอนเราตลอดเวลา

Alison Johnson

The world is counting on you.

Alison Johnson
Former VP marketing @ Apple

Ambassador Crumpton

It's all about knowing who you are.

Ambassador Crumpton
24 years with the CIA & strategic international advisor

Tim Westergren

Stay deeply humble.

Tim Westergren
Founder of Pandora

Josh Elman

Find your 'a ha' moment.

Josh Elman
Product Guy & VC @ Greylock Partners

Will.I.Am

If you don't do shit, you can't boo shit.

Will.I.Am
Musician

Alfred Lin

Always be transparent in your company.

Alfred Lin
Former COO of Zappos/VC @Sequoia_Capital

คนอื่น ๆ ประกอบด้วย Mike Holston, Jawed Karim, Maynard Webb, Greg McAdoo, Reid Hoffman, Avie Tevanian, Jeff Jordan, Rohan Oza, Ron Conway, Greg Fant, Gregory Waldorf, David Chiu, Chris Curtis, Josh Silverman, John Maeda

เรารักคนของเรา

สมัครวันนี้และเปลี่ยนอุตสาหกรรมการเดินทาง

  • แผนประกันสุขภาพที่ครอบคลุม
  • โปรแกรมอาหารเพื่อสุขภาพและของว่าง
  • วัฒนธรรมการเรียนรู้
  • การเป็นอยู่ดีที่ที่ทำงาน
  • เครดิตการเดินทางประจำปี
  • โปรแกรมลาเลี้ยงดูบุตรของบิดา/มารดาที่ดีขึ้น
  • เวลาหยุดส่วนตัว
  • นอกสถานที่และช่วงเวลาแห่งความสุข
  • เวลาอาสาสมัครที่ได้รับเงินและได้รับการสนับสนุน