คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน

นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยและไวรัสโคโรนา (COVID-19)

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป เราจะอัพเดทความคุ้มครองในสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย

• สำหรับการจองที่ทำตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ตามด้านล่างจะไม่ได้รับความคุ้มครองอีกต่อไป (ยกเว้นการจองภายในเกาหลีใต้) แต่นโยบายยกเลิกการจองของโฮสต์จะมีผลตามปกติ

• สำหรับการจองที่ทำก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ตามด้านล่างจะยังคงได้รับความคุ้มครอง

อัพเดทวันที่ 1 ตุลาคม 2020

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่าการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 เป็นการระบาดทั่วโลก หลังจากนั้นการระบาดก็รุนแรงขึ้น รัฐบาลทั่วโลกต่างออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

Airbnb มีนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย ซึ่งให้ความคุ้มครองในสถานการณ์ COVID-19 ดังต่อไปนี้ เพื่อช่วยปกป้องและสร้างความอุ่นใจในชุมชนของเรา โปรดติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับความคุ้มครองในหน้านี้

เคล็ดลับ: ผู้เข้าพักและผู้เข้าร่วมดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงินได้ โดยไปที่หน้าการเดินทาง แล้วเลือกการเดินทางที่ต้องการ ดูคำแนะนำ สำหรับโฮสต์ ดูข้อมูลได้จากแดชบอร์ดการให้เช่าที่พัก/การจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

สรุป

การจองที่พักและ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ทำภายในวันที่ 14 มีนาคม 2020 และมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมภายใน 45 วันนับจากวันนี้ จะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายนี้และอาจยกเลิกได้ก่อนถึงกำหนด ผู้เข้าพักและผู้เข้าร่วมที่ยกเลิกจะมีหลายตัวเลือกในการยกเลิกและขอเงินคืน ส่วนโฮสต์ก็ยกเลิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือผลกระทบต่อสถานะเจ้าของที่พักดีเด่น Airbnb จะคืนเป็นเงินหรือเครดิตการเดินทางรวมค่าบริการทั้งหมดสำหรับการยกเลิกที่ได้รับความคุ้มครอง การยกเลิกภายใต้นโยบายนี้ คุณจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงและ/หรือแสดงเอกสารประกอบเหตุสุดวิสัย

นโยบายยกเลิกการจองของโฮสต์จะมีผลตามปกติสำหรับการจองที่ทำหลังวันที่ 14 มีนาคม 2020 ยกเว้นกรณีที่ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมหรือโฮสต์ติดเชื้อ COVID-19

การดำเนินการยกเลิกจะเป็นไปตามความคุ้มครองในกรณีเหตุสุดวิสัยที่บังคับใช้ ณ เวลาที่ยกเลิก ส่วนการจองที่ยกเลิกไปแล้วจะไม่มีสิทธิขอพิจารณาใหม่

หากการจองเริ่มขึ้นแล้ว (เลยกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมแล้ว) เหตุสุดวิสัยนี้จะไม่มีผลบังคับใช้

การจองภายในจีนแผ่นดินใหญ่และการจอง Luxe หรือ Luxury Retreats จะใช้นโยบายแยกต่างหาก

การจองที่ได้รับการคุ้มครอง

การจองที่ทำภายในวันที่ 14 มีนาคม 2020

การจองที่พักและ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ทำภายในวันที่ 14 มีนาคม 2020 และมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมภายใน 45 วันนับจากวันนี้ อาจยกเลิกได้ก่อนถึงกำหนด ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมที่ยกเลิกภายใต้นโยบายนี้จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหรือรับเป็นเครดิตการเดินทาง (หากมีตัวเลือกเครดิตการเดินทาง) ตามจำนวนเงินที่จ่ายไป ซึ่งรวมถึงค่าบริการทั้งหมด ส่วนโฮสต์จะยกเลิกภายใต้นโยบายนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือผลกระทบต่อสถานะเจ้าของที่พักดีเด่น

การจองที่พักและ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ทำภายในวันที่ 14 มีนาคม 2020 และมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมเกิน 45 วันนับจากวันนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 นโยบายยกเลิกการจองของโฮสต์จะมีผลตามปกติ

หากการจองเริ่มขึ้นแล้ว (เลยกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมแล้ว) เหตุสุดวิสัยนี้จะไม่มีผลบังคับใช้

การจองที่ทำหลังวันที่ 14 มีนาคม 2020

การจองที่พักและ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ทำหลังวันที่ 14 มีนาคม 2020 จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย แต่นโยบายยกเลิกการจองของโฮสต์จะมีผลตามปกติ ยกเว้นกรณีที่ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมหรือโฮสต์ติดเชื้อ COVID-19 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ การเดินทางหยุดชะงักหรือถูกยกเลิก คำแนะนำและมาตรการจำกัดการเดินทาง คำแนะนำด้านสุขภาพและการกักบริเวณ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่บังคับใช้ และคำสั่งอื่นๆ ของรัฐบาล เช่น การอพยพ การปิดชายแดน การห้ามเช่าที่พักระยะสั้น และคำสั่งให้เก็บตัวในที่พักอาศัย

นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมและโฮสต์จากสถานการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นหลังจอง หลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้ COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยก็ไม่มีผลอีกต่อไป เนื่องจาก COVID-19 และผลกระทบที่ตามมาไม่ถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงแล้ว ขอแนะนำให้ศึกษานโยบายยกเลิกการจองที่โฮสต์กำหนดไว้อย่างถี่ถ้วนก่อนจอง และพิจารณาเลือกนโยบายแบบยืดหยุ่น

ระบบการยกเลิก

ผู้เข้าพักและผู้เข้าร่วมดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงินได้ โดยไปที่หน้าการเดินทาง แล้วเลือกการเดินทางที่ต้องการ ดูคำแนะนำ สำหรับโฮสต์ ดูข้อมูลได้จากแดชบอร์ดการให้เช่าที่พัก/การจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

อัพเดทและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา

เรารวบรวมบทความเพื่อช่วยเหลือชุมชนของเราไว้ในศูนย์ข้อมูล สำหรับช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ของ Airbnb ได้จากอัพเดทนโยบายต่างๆ และแหล่งข้อมูลสำหรับชุมชน Airbnb

และยังอ่านนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย เพื่อศึกษาความคุ้มครองในสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวกับ COVID-19 ได้อีกด้วย

เราขอให้สมาชิกชุมชนทุกคนคำนึงถึงนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การไม่กีดกัน และให้เกียรติกันเมื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนสมาชิกในชุมชน

เราจะทบทวนการใช้นโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามข่าวสารอัพเดทและข้อมูลใหม่ในหน้านี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน