คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

ค้นหารีวิวในฐานะผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมหรือโฮสต์

หากต้องการทราบว่าผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมหรือโฮสต์พูดถึงคุณอย่างไร หรือคุณเขียนรีวิวไว้อย่างไรบ้าง มาดูวิธีค้นหารีวิวทั้งหมดกัน

ค้นหารีวิวทั้งหมดในฐานะผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม

  1. ไปที่บัญชีผู้ใช้
  2. คลิกไปที่โพรไฟล์
  3. คลิกแสดงรีวิวทั้งหมดที่เขียนถึงคุณ

หากต้องการดูรีวิวที่เขียนไว้ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 จากนั้นคลิกหรือแตะรีวิวที่คุณเขียน

ค้นหารีวิวทั้งหมดในฐานะโฮสต์

  1. ไปที่บัญชีผู้ใช้
  2. คลิกไปที่โพรไฟล์
  3. คลิกแสดงรีวิวทั้งหมดที่เขียนถึงคุณ

หากต้องการดูรีวิวที่เขียนไว้ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 จากนั้นคลิกหรือแตะรีวิวที่คุณเขียน

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขหรือการลบรีวิว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนและระบบการรีวิวโดยทั่วไป

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน