คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

การแก้ไขรีวิวของคุณ

เราให้สิทธิเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์และผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมแก้ไขรีวิวได้หลังส่ง เพื่อกระตุ้นให้เขียนรีวิวอย่างซื่อสัตย์และเป็นกลาง

สำหรับที่พัก หากคุณส่งรีวิวก่อน ก็ยังเข้าแก้ไขได้ในช่วงระยะเวลารีวิว 14 วันนี้ จนกว่าอีกฝ่ายจะส่งรีวิว เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายส่งรีวิวแล้ว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารีวิว 14 วัน (แล้วแต่ว่ากรณีใดเกิดขึ้นก่อน) ระบบจะเผยแพร่รีวิวของทั้ง 2 ฝ่ายโดยอัตโนมัติ และจะแก้ไขอะไรไม่ได้อีก ดูระบบรีวิวที่พัก

สำหรับเอ็กซ์พีเรียนซ์ มีเฉพาะผู้เข้าร่วมเท่านั้นที่จะเขียนรีวิวได้ และยังอาจเข้าแก้ไขได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากส่งครั้งแรก แม้รีวิวนั้นจะเผยแพร่ไปแล้วก็ตาม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบรีวิวเอ็กซ์พีเรียนซ์

  การแก้ไขรีวิวล่าสุด

   1. ไปที่โพรไฟล์ > รีวิวที่คุณเขียน
   2. เลือกรีวิวของคุณ
   3. ไปที่รีวิวที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกแก้ไข


   การลบรีวิว

   หากต้องการขอลบรีวิวที่เผยแพร่แล้ว ให้ติดต่อเรา

   มีคนอื่นเขียนรีวิวใช่ไหม? โปรดทราบว่าเราจะดำเนินการให้ก็ต่อเมื่อมีการละเมิดนโยบายรีวิวเท่านั้น และโปรดทราบว่าผู้เขียนรีวิวมีสิทธิขอให้ลบรีวิวได้เสมอ

   บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

   บทความที่เกี่ยวข้อง

   • ผู้เข้าพัก

    รีวิวของเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักสำหรับการเข้าพัก

    ชุมชนของเราพึ่งพารีวิวที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักเขียนรีวิวได้หลังจากเช็คเอาท์ มาดูข้อมูลเกี่ยวกับระบบรีวิวที่พักกัน
   • ระบบการรีวิวเป็นอย่างไร?

    รีวิวเป็นช่องทางที่จะช่วยให้โฮสต์และผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมได้แชร์ข้อเสนอแนะแก่กัน ดูข้อมูลเกี่ยวกับรีวิวแบบเจาะลึกได้ที่นี่
   • ผู้เข้าพัก

    นโยบายการรีวิวของ Airbnb

    นโยบายของเราจะช่วยให้แน่ใจว่าผู้เข้าพักและเจ้าของที่พักได้รับรีวิวที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้อง
   ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
   เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน