ข้ามไปยังเนื้อหา
ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  การรีวิวที่พักดีอย่างไร?

  เจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก Airbnb เป็นผู้เขียนรีวิวเองทั้งหมด นอกจากการเขียนรีวิวแล้ว ผู้เข้าพักยังมีการให้คะแนนดาวด้วย

  คุณมีเวลา 14 วันหลังจากเช็คเอาท์เพื่อเขียนรีวิวถึงการเดินทาง เพื่อส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นที่จริงใจและเป็นกลาง ระบบจะโพสต์รีวิวหลังจากทั้งสองฝ่ายเขียนรีวิวเสร็จแล้วเท่านั้น หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารีวิว 14 วัน

  การเขียนรีวิว

  หากต้องการเขียนรีวิวสำหรับการเดินทางครั้งล่าสุด ให้ไปที่รีวิวของคุณ

  รีวิวเขียนได้ไม่เกิน 1,000 คำ และต้องปฏิบัติตามนโยบายการรีวิวของ Airbnb รีวิวที่ดีที่สุดจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักในอนาคต เช่น การบอกเล่าถึงปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้เข้าพัก เจ้าของที่พัก หรือบริษัทในเครือ หรือผู้เข้าพักเน้นความพิเศษของที่พัก (เช่น ความสะอาด ความใส่ใจ หรือความสะดวกสบาย)

  คุณยังเลือกเขียนข้อเสนอแนะส่วนตัวให้เจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพักในขั้นตอนการรีวิวได้อีกด้วย ซึ่งจะแสดงพร้อมกันกับรีวิว

  รีวิวกลุ่ม

  หากการจองมีผู้เข้าพักที่ยืนยันมากกว่า 1 คน เจ้าของที่พักจะเขียนรีวิวถึงผู้จอง แต่ก็จะปรากฏในหน้าโพรไฟล์ของผู้เข้าพักที่ยืนยันการจองทุกคน

  ดูรีวิวที่ผ่านมา

  หากต้องการอ่านรีวิวที่คุณเขียนหรือรีวิวของตัวเอง ให้ไปที่รีวิวของคุณจากหน้าเว็บ คุณจะเห็นข้อเสนอแนะส่วนตัวที่ผู้อื่นเขียนให้ด้วย

  ตอบกลับหรือโต้แย้งรีวิว

  ชุมชนของเราพึ่งพารีวิวที่จริงใจและโปร่งใส ดูวิธีตอบรีวิว หรือวิธีรายงานรีวิวที่คิดว่าขัดต่อนโยบายการรีวิวของเรา

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?

  บทความที่เกี่ยวข้อง