คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

รีวิวสำหรับที่พัก

Reviews are critical to help build trust on Airbnb—they’re an important way for Hosts and guests to give each other feedback, and help our community make informed decisions and understand what to expect when making plans. We believe that a fair review system is one that respects and protects our community’s genuine feedback, and we have a number of safeguards in place to help build trust in our reviews system.

Who can leave a review on Airbnb

Hosts and guests can only leave reviews for stays that have been booked and paid for on Airbnb.

When can reviews be submitted and published

Once a checkout is complete, Hosts and guests have 14 days to submit their review. Guests and Hosts can also leave a review for certain reservations that are canceled on or after the day of check-in (12:00 AM in the listing’s timezone).

Reviews are only posted after:

 1. Both parties have submitted their reviews, or
 2. The 14-day period has ended—whichever comes first.

If a Host cancels a reservation before the day of check-in, the Host and guest won’t be able to leave a review for the stay.

How to leave a review

After your stay, Airbnb will send an email asking you to leave a review for your most recent Host or guest. Within the email, there will be a link that takes you directly to the Reviews page so you can share how your reservation went with other community members.

If you can’t find the link in your email, you can also write a review directly on Airbnb—if you’re a guest, go to your Trips page, and if you’re a Host, visit the Reservation section of your Today tab. You’ll also be able to leave a review directly from your Inbox.

Finding your reviews

Once you’re signed in to your Airbnb account, you’ll be able to find both reviews written about you and by you on your public profile.

If you’re a guest, another way to find your reviews is to go to your Profile > Account > Go to profile

If you’re a Host, you can go to Insights > Reviews.

Are reviews moderated?

Airbnb doesn’t moderate reviews before they’re published, and reviews are encouraged to be transparent.

However, reviews do need to be honest and relate to a genuine reservation, and may be removed if they violate our Reviews Policy. In short, this means that a review may be removed if:

 • The review violates Airbnb’s Content Policy—for example, it includes private or confidential information, discriminatory, violent or threatening content
 • The review is biased—for example, because the guest has been incentivised to leave a positive review in return for a free or discounted stay, or where there are signals that the reservation was made for the sole purpose of inflating a person’s overall rating
 • The review is irrelevant to the author’s experience on Airbnb—for example, because it doesn’t contain firsthand information about the Host, guest, or stay that would help other community members make informed booking or hosting decisions

We also have a detection system that proactively looks for signs that a review may not relate to a genuine stay. If our system detects that a review is likely to be fake—for example, because it doesn’t relate to a genuine stay on Airbnb or because it relates to a stay that was solely made to inflate a person’s ratings—it’ll be removed.

Editing a review

To encourage honest and impartial reviews, we limit the ability of Hosts and guests to edit a review after they’ve written it.

 • If you submit your review first, you may edit it anytime within the 14-day review period, up until the other party submits their review
 • Once both reviews are submitted or the 14-day review period has ended—whichever comes first—both reviews are automatically published and no more changes can be made
 • Both guest and Host reviews are posted at the same time and can’t be edited after they’re posted,(the other person can’t read your review and change their own as a result)
 • You can’t request edits to a review written about you, except you may contact us to request a change in the gender pronoun used to describe you in the review

Responding to a review

You can post a public response to a review that someone has left for you within 30 days after the review was published. Feel free to respond with more context or provide your own perspective, as long as you also follow our Reviews Policy.

Removing a review

You can’t remove a review written about you if you disagree with it, but you can report it to us if you think it violates our Reviews Policy. These reviews will be removed if they violate our Reviews Policy, and both guest and Host will be informed of this decision upon removal.

You can remove a review you’ve written if it no longer reflects your genuine experience as a guest or Host. You can reach out to our customer Support team with your request to remove a review you’ve authored.

Group reviews

If a reservation has more than one confirmed guest, the Host’s review is for the guest who made the reservation. This review will still appear on the profiles of all the other confirmed guests.

How reviews are ranked

Reviews are ranked by chronological order and by relevance, which may take into consideration factors such as the user's language and search criteria. For example, when a traveler searches for monthly stays, reviews from guests who stayed for 28 nights or more will generally be displayed first.

Airbnb.org stays

Reviews for Airbnb.org stay work a little differently—: find out more about how reviews work for Airbnb.org stays.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้เข้าพัก

  การเขียนรีวิว

  ทริปที่ผ่านมาเป็นยังไง อยากเล่าสู่กันฟังไหม? เรารออ่านอยู่นะ ไปที่ "รีวิว" บนเว็บเบราว์เซอร์ แล้วเริ่มเขียนได้เลย
 • ผู้เข้าพัก

  การแก้ไขรีวิวของคุณ

  มีเวลาแก้ไขรีวิวที่เขียนร่างไว้ได้จนกว่าจะเผยแพร่
 • ระบบการรีวิวเป็นอย่างไร?

  รีวิวเป็นช่องทางที่จะช่วยให้โฮสต์และผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมได้แชร์ข้อเสนอแนะแก่กัน ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแชร์ สิ่งที่แชร์ได้ และอีกมากมายได้ที…
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน