คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

รีวิวของเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักสำหรับการเข้าพัก

รีวิวเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจใน Airbnb ซึ่งนอกจากจะเป็นช่องทางสำคัญให้โฮสต์และผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมได้แชร์ข้อเสนอแนะแก่กัน ยังช่วยให้ชุมชนของเรามีข้อมูลในการตัดสินใจ และเข้าใจว่าจะคาดหวังอะไรได้บ้าง เราเชื่อว่าระบบรีวิวที่ดีจะต้องเคารพและปกป้องข้อเสนอแนะที่มาจากใจชุมชน จึงจัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยมากมายที่ช่วยสร้างความไว้วางใจในระบบรีวิว

โดนใจผู้เข้าพักและไฮไลท์

ที่พักต้องได้คะแนนรีวิวล่าสุดอย่างน้อย 5 รีวิว จึงจะมีสิทธิได้รับป้าย "โดนใจผู้เข้าพัก" "ไฮไลท์ที่พักยอดนิยม" หรือการจัดอันดับตามเปอร์เซ็นต์ไทล์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดนใจผู้เข้าพักและไฮไลท์

คุณจะเขียนรีวิวที่พักได้เมื่อไร

เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักจะเขียนรีวิวได้ก็ต่อเมื่อมีการจองและชำระเงินใน Airbnb แล้ว

จะส่งและเผยแพร่รีวิวได้เมื่อไร

เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักมีเวลาส่งรีวิวหลังเช็คเอาท์ 14 วัน นอกจากนี้ ผู้เข้าพักและเจ้าของที่พักยังเขียนรีวิวได้ในบางกรณีหากยกเลิกในวันเช็คอินหรือหลังจากเข้าพักไปแล้ว (00:00 น. ตามเขตเวลาของที่พัก)

ระบบจะโพสต์รีวิวหลังจากทั้ง 2 ฝ่ายเขียนเสร็จแล้วเท่านั้น หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารีวิว 14 วัน แล้วแต่ว่ากรณีใดเกิดขึ้นก่อน

หากเจ้าของที่พักยกเลิกการจองก่อนวันเช็คอิน ทั้งเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักจะเขียนรีวิวให้กันไม่ได้

วิธีเขียนรีวิว

หลังเช็คเอาท์ Airbnb จะส่งอีเมลไปขอให้คุณเขียนรีวิวเกี่ยวกับเจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพักรายล่าสุด หรือจะเข้าไปเขียนรีวิวใน Airbnb ก็ได้:

 • หากคุณเป็นผู้เข้าพัก ให้ไปที่หน้าการเดินทางหรือกล่องข้อความ Airbnb
 • หากคุณเป็นเจ้าของที่พัก ให้ไปที่ส่วนการจองของแท็บวันนี้หรือระบบรับส่งข้อความของ Airbnb

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้อาจมาจากข้อมูลสาธารณะในหน้าโพรไฟล์ของผู้รีวิว หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้รีวิวให้ไว้ตอนเปิดบัญชี Airbnb หรือตอนจองที่พัก หากต้องการซ่อนข้อมูล โปรดติดต่อเรา

ค้นหารีวิวของคุณ

เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Airbnb คุณจะเห็นทั้งรีวิวที่เขียนถึงคุณและคุณเขียนไว้บนโพรไฟล์สาธารณะ

หากการจองมีผู้เข้าพักที่ยืนยันแล้วมากกว่า 1 คน รีวิวของเจ้าของที่พักจะปรากฏในโพรไฟล์ของผู้เข้าพักคนอื่นด้วย

มีการกลั่นกรองรีวิวหรือไม่?

Airbnb ไม่ได้กลั่นกรองรีวิวก่อนเผยแพร่ แต่รีวิวต้องเกี่ยวข้องกับการจองจริง มิฉะนั้น อาจถูกนำออกจากระบบหากละเมิดนโยบายรีวิวของเรา

นอกจากนี้ เรายังมีระบบตรวจสอบอัตโนมัติที่จะคอยหาว่ารีวิวไหนอาจไม่ได้มาจากการเข้าพักจริง หากพบว่าเป็นรีวิวปลอม เช่น ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักจริงใน Airbnb หรือเข้าพักเพื่อตั้งใจเขียนอวยเพิ่มคะแนน รีวิวนั้นจะถูกลบออก

ลบรีวิว

ถึงจะลบรีวิวที่เขียนถึงคุณหรือที่พักออกไม่ได้ แต่คุณมีสิทธิรายงานให้เราทราบได้หากคิดว่ารีวิวนั้นละเมิดนโยบายรีวิวของเรา ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีสิทธิขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเคสได้ แต่ Airbnb จะตรวจสอบให้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยรีวิวจะถูกลบออกหากละเมิดนโยบายรีวิวของเรา แล้วทั้งผู้เข้าพักและเจ้าของที่พักจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงคำตัดสินนี้เมื่อมีการนำออก

นโยบายนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือของระบบรีวิวของเรา โดยจะอนุญาตให้ลบรีวิวปลอม ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือหลอกลวงได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว ผู้เข้าพักจะมีสิทธิแชร์มุมมองส่วนตัวกับสมาชิกคนอื่นในชุมชนได้

คุณลบรีวิวที่เผยแพร่ไปแล้วได้ หากรีวิวนั้นไม่สะท้อนประสบการณ์ของคุณในฐานะโฮสต์หรือผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมแล้ว

แก้ไขรีวิว

เราให้สิทธิเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักแก้ไขรีวิวได้หลังส่ง เพื่อส่งเสริมการเขียนรีวิวอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรม

 • หากคุณส่งรีวิวก่อน ก็ยังเข้าไปแก้ไขได้ในช่วงระยะเวลารีวิว 14 วัน จนกว่าอีกฝ่ายจะส่งรีวิวของตัวเอง
 • เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายส่งรีวิวแล้ว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารีวิว 14 วัน (แล้วแต่ว่ากรณีใดเกิดขึ้นก่อน) ระบบจะเผยแพร่รีวิวของทั้ง 2 ฝ่ายโดยอัตโนมัติและจะแก้ไขอะไรไม่ได้อีก
 • ระบบจะโพสต์รีวิวของผู้เข้าพักและเจ้าของที่พักพร้อมกัน โดยจะแก้ไขไม่ได้หลังจากโพสต์ (ต่างฝ่ายจะอ่านรีวิวจากอีกฝ่าย แล้วมาแก้รีวิวของตัวเองไม่ได้)
 • คุณจะขอแก้ไขรีวิวที่ผู้อื่นเขียนเกี่ยวกับคุณไม่ได้ แต่อาจติดต่อเราเพื่อขอให้เปลี่ยนสรรพนามระบุเพศที่กล่าวถึงคุณในรีวิวได้

ตอบกลับรีวิว

คุณมีสิทธิตอบกลับรีวิวที่มีคนเขียนถึงได้ตราบเท่าที่เป็นไปตามนโยบายรีวิวของเรา

การแสดงผล การค้นหา และการจัดเรียงรีวิว

นอกจากเราจะแสดงรีวิวตามลำดับเวลา โดยแสดงให้เห็นรีวิวล่าสุดก่อนเป็นค่าเริ่มต้น ยังมีเครื่องมือให้ผู้ใช้ได้ค้นหาตามคีย์เวิร์ด (เช่น ความสะอาด ความเร็วอินเทอร์เน็ต ที่ตั้ง ฯลฯ) และจัดเรียงรีวิวตามลำดับก่อนหลัง คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดได้ด้วย

คะแนนรีวิว

ในทุกรีวิว จะมีคะแนนดาวโดยรวมจากผู้เข้าพักระบุไว้ โดยมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 และในหน้าคะแนนโดยรวม จะแสดงสัดส่วนคะแนนดาวที่ได้ นอกจากนี้ เรายังแสดงคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ได้แก่ ความสะอาด ความถูกต้อง การเช็คอิน การสื่อสาร ทำเล และความคุ้มค่า

ข้อมูลของผู้รีวิวและรายละเอียดการเดินทาง

เพื่อให้คุณรู้จักผู้เข้าพักมากขึ้น และใช้ข้อมูลนี้ตรวจสอบได้ว่าที่พักตอบโจทย์คุณหรือไม่ คุณอาจเห็นข้อมูลของผู้รีวิวด้วย เช่น:

 • เมือง ประเทศ ทวีป หรือภูมิภาค
 • วันที่เข้าพัก (เช่น มิ.ย. 2024, 3 สัปดาห์ที่แล้ว, วันนี้ เป็นต้น)
 • ประเภทการเดินทาง (เช่น พักกับเด็ก เดินทางเป็นกลุ่ม หรือเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง)
 • ระยะเวลาเข้าพัก (เช่น 1 คืน, 2-3 คืน, ประมาณ 1 สัปดาห์ หรือ 1 สัปดาห์ขึ้นไป)

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้อาจมาจากข้อมูลสาธารณะในหน้าโพรไฟล์ของผู้รีวิว หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้รีวิวให้ไว้ตอนเปิดบัญชี Airbnb หรือตอนจองที่พัก หากต้องการซ่อนข้อมูล โปรดติดต่อเรา

วิธีเรียงลำดับรีวิว: 

 1. คลิกที่พักที่สนใจ
 2. คลิกรีวิว
 3. คลิกเพื่อจัดเรียงตามรีวิวล่าสุด คะแนนสูงสุด หรือคะแนนต่ำสุด
บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้เข้าพัก

  การเขียนรีวิวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

  ทริปที่ผ่านมาเป็นยังไง อยากเล่าสู่กันฟังไหม? เรารออ่านอยู่นะ ดูเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีเขียนรีวิวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมเอ็กซ์…
 • ผู้เข้าพัก

  การแก้ไขรีวิวของคุณ

  มีเวลาแก้ไขรีวิวที่เขียนร่างไว้ได้จนกว่าจะเผยแพร่
 • ระบบการรีวิวเป็นอย่างไร?

  รีวิวเป็นช่องทางที่จะช่วยให้โฮสต์และผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมได้แชร์ข้อเสนอแนะแก่กัน ดูข้อมูลเกี่ยวกับรีวิวแบบเจาะลึกได้ที่นี่
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน