คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว

การสื่อสารกับเจ้าของที่พัก

 • วิธี

  การติดต่อโฮสต์

  ก่อนจอง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พัก เจ้าของที่พัก/ผู้จัด หรือเอ็กซ์พีเรียนซ์ ก็ส่งข้อความถามได้ใน Airbnb
 • วิธี

  หากเจ้าของที่พักไม่ตอบกลับ

  หลังจากที่การจองได้รับการยืนยัน ในชุดข้อความจะมีอีเมลและเบอร์โทรของเจ้าของที่พักแสดงให้เห็น
 • วิธี

  การเรียกเก็บค่าชดเชยความเสียหาย

  หากแขกหรือสัตว์เลี้ยงของคุณทำให้เกิดความเสียหายระหว่างเข้าพัก โปรดแจ้งให้เจ้าของที่พักทราบทันที
 • วิธี

  วิธีอ่านและส่งข้อความ

  คุณต้องเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Airbnb ก่อน จึงจะอ่านหรือส่งข้อความได้ คลิกหรือแตะชุดข้อความ เพื่ออ่านข้อความที่มีอยู่หรือส่งใหม่