ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  ตอนนี้ต้องรอนานกว่าปกติ
  เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เราได้รับคำขอจำนวนมากและมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้อยลง หากคุณมีเวลามากกว่า 72 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเช็คอิน โปรดติดต่อเราอีกครั้งเมื่อใกล้ถึงวันเช็คอินมากกว่านี้ เพื่อให้เราช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทันทีได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง โปรดไปที่หน้า "การเดินทาง" หรือแดชบอร์ดให้เช่าที่พัก

  ในฐานะเจ้าของที่พัก จะมีบทลงโทษอย่างไรหากยกเลิกการจอง?

  หมายเหตุ: หากจำเป็นต้องยกเลิกการจองเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) โปรดอ่านบทความเกี่ยวกับตัวเลือกการยกเลิกของเรา

  เนื่องจากการยกเลิกการจองมีผลกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้เข้าพัก ทั้งยังส่งผลต่อความมั่นใจในชุมชน Airbnb หากเจ้าของที่พักยกเลิกการจอง เราจะบังคับใช้บทลงโทษต่อไปนี้

  ค่ายกเลิกการจอง

  ระบบจะหักค่ายกเลิกการจองออกจากยอดรับเงินครั้งถัดจากที่ยกเลิก จำนวนเงินที่หักจะขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบรับการจองเมื่อไรและยกเลิกก่อนเช็คอินนานแค่ไหน

  • หากยกเลิกก่อนเช็คอินตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป เราจะหัก $50 จากยอดรับเงินครั้งถัดไป
  • หากยกเลิกก่อนเช็คอินน้อยกว่า 7 วัน เราจะหัก $100 จากยอดรับเงินครั้งถัดไป

  คุณอาจได้รับการยกเว้นค่ายกเลิกการจอง ถ้าตั้งแต่เริ่มให้เช่าที่พักมาหรือนับแต่ครั้งสุดท้ายที่ยกเลิกการจอง คุณให้เช่าที่พักโดยไม่ยกเลิกเลยอย่างน้อย 10 ครั้งติดต่อกัน

  ปฏิทินไม่ว่าง/ถูกบล็อค

  ระบบจะบล็อคปฏิทินไว้และคุณจะรับคำขอจองในช่วงวันที่มีการยกเลิกไม่ได้

  รีวิวอัตโนมัติ

  หากยกเลิกก่อนวันเช็คอิน จะมีรีวิวอัตโนมัติโพสต์ในโพรไฟล์ที่พักว่าคุณยกเลิกการจองนั้น ซึ่งคุณไม่มีสิทธิลบรีวิวนี้ แต่จะโพสต์ตอบแบบสาธารณะเพื่อชี้แจงเหตุผลที่ยกเลิกได้

  รีวิวจากผู้เข้าพัก

  หากยกเลิกในวันเช็คอินหรือหลังจากนั้น ผู้เข้าพักมีสิทธิโพสต์รีวิวสาธารณะลงในหน้าโพรไฟล์ที่พักได้

  การระงับบัญชีผู้ใช้

  หากยกเลิกการจอง 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 1 ปี เราอาจปิดใช้งานที่พักของคุณ

  นโยบายยกเลิกการจองนี้มีผลบังคับใช้กับทุกกรณี เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย

  สถานะเจ้าของที่พักดีเด่น

  หากจะคงสถานะเจ้าของที่พักดีเด่นไว้ ในช่วงเวลาประเมินแต่ละครั้ง คุณจะต้องมีคุณสมบัติเจ้าของที่พักดีเด่นตามที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการรักษาอัตราการยกเลิกให้ไม่เกิน 1%

  ข้อยกเว้นสำหรับการจองทันที

  คุณยกเลิกการจองทันทีได้โดยไม่มีการลงโทษหากอยู่ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติม