ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  อัพเดท COVID-19
  หากต้องการดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงิน โปรดเลือกการจองจากหน้าการเดินทาง นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเราจะมีผลกับการจองบางรายการเท่านั้น หากการจองของคุณมีกำหนดเช็คอินหลังวันที่ 15 สิงหาคม โปรดกลับมาเช็คข้อมูลอัพเดทที่หน้านี้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2020

  ฉันจะเป็นเจ้าของที่พักดีเด่นได้อย่างไร?

  การจะเป็นเจ้าของที่พักดีเด่นได้ สถานะบัญชีผู้ใช้จะต้องดีและมีคุณสมบัติต่อไปนี้ เราจะประเมินการให้บริการเช่าที่พักทุกแห่งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่ถึงจะไม่ได้ให้เช่าที่พักตลอด 12 เดือน คุณก็ยังมีสิทธิเป็นเจ้าของที่พักดีเด่น เช็คสถานะเจ้าของที่พักดีเด่น

  ข้อกำหนดสำหรับเจ้าของที่พักดีเด่น

  • ให้เช่าที่พักอย่างน้อย 10 ครั้ง หรือให้เช่าที่พัก 3 ครั้งที่มีจำนวนคืนรวมกันอย่างน้อย 100 คืน
  • มีอัตราการตอบกลับอย่างน้อย 90%
  • มีอัตราการยกเลิกไม่เกิน 1% (ยกเลิก 1 ครั้งต่อการจอง 100 ครั้ง) ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย
  • มีคะแนนโดยรวมไม่ต่ำกว่า 4.8 คะแนน (คำนวณจากคะแนนรีวิวในช่วง 365 วันที่ผ่านมา โดยดูที่วันที่ผู้เข้าพักเขียนรีวิว ไม่ใช่วันเช็คเอาท์)

  การได้รับสถานะเจ้าของที่พักดีเด่น

  คุณไม่ต้องสมัครเป็นเจ้าของที่พักดีเด่น หากมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันประเมินรายไตรมาส คุณก็จะได้สถานะเจ้าของที่พักดีเด่น การประเมินรายไตรมาสเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม, 1 เมษายน, 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคมของทุกปี เราจะแจ้งผลการประเมินสถานะเจ้าของที่พักดีเด่นให้ทราบในช่วงท้ายของการประเมินแต่ละครั้ง ซึ่งปกติจะเป็นวันที่ 5 หลังจากเริ่มประเมิน เจ้าของที่พักหลักเท่านั้นที่มีสิทธิได้สถานะเจ้าของที่พักดีเด่น

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?