คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

คุณสมบัติของผู้เข้าพักฉุกเฉินผ่าน Airbnb.org

Airbnb.org currently supports:

  • People affected by disaster and relief workers responding in an official capacity. To be eligible, guests need to provide proof of a permanent or local travel address in the impacted area.
  • Refugees and asylum seekers. To be eligible, guests must be recognized refugees and/or are in the process of seeking asylum, a Special Immigrant Visa (SIV), or other immigration status designations with a similar humanitarian purpose.

Airbnb.org often works with nonprofit organizations and resettlement agencies specializing in crisis response and refugee resettlement to facilitate on-the-ground support, including assessing the needs and eligibility of potential guests.

Airbnb.org guests booking temporary accommodations on their own are required to set up an Airbnb account, which may include identity verification checks.

A guest’s eligibility may be reviewed by Airbnb.org, its nonprofit partners, referral organizations, or its service providers before they can utilize stays.

If you’re eligible and need emergency housing, find out how to book an emergency stay through Airbnb.org.

All guests and Hosts who use the Airbnb platform to support Airbnb.org or utilize Airbnb.org’s programs must agree to Airbnb's Community Standards and the Airbnb Terms of Service. Learn more about Airbnb’s trust and safety standards and policies.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน