คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

ใครมีสิทธิจองที่พักฉุกเฉินผ่าน Airbnb.org บ้าง

Airbnb.org works with nonprofit organizations and resettlement agencies specializing in crisis response and refugee resettlement to facilitate on-the-ground support, including assessing the needs and eligibility of potential guests. Airbnb.org does not currently provide a direct intake process for individuals in need of emergency assistance.

Eligible individuals may include: :

  • People affected by major disasters and relief workers responding to those disasters in an official capacity.
  • Refugees, asylum seekers, and other newcomers.

After eligibility is established through a partner nonprofit organization, referral organization, or its service providers, guests may also be required to set up an Airbnb account, which may include identity verification checks. 

All guests and hosts who use the Airbnb platform to support Airbnb.org or utilize Airbnb.org’s programs must agree to Airbnb's Community Standards and the Airbnb Terms of Service. Learn more about Airbnb’s trust and safety standards and policies.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน