คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว

การจองที่พักใน Airbnb.org

  • วิธี

    ใครมีสิทธิจองที่พักฉุกเฉินผ่าน Airbnb.org บ้าง

    โปรแกรมนี้จะช่วยจัดหาที่พักให้แก่ผู้อพยพ ผู้ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ ผู้ป่วยพร้อมผู้ดูแล ผู้ลี้ภัย และผู้ขอลี้ภัย
  • วิธี

    เกี่ยวกับ Airbnb.org

    Airbnb.org เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอิสระที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะ ซึ่งร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ เพื่อจัดหาที่พักพิงฉุกเฉินใ…