คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

เกี่ยวกับ Airbnb.org

Airbnb.org เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ รัฐบาล และหน่วยงานที่รับเรื่อง เพื่อจัดหาที่พักพิงฉุกเฉินชั่วคราวให้ผู้เดือดร้อนยามวิกฤต

Airbnb ร่วมมือกับชุมชนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตั้งแต่ปี 2012 ผ่านโครงการในปัจจุบันและโครงการริเริ่มในอดีตอย่างโปรแกรมที่พักเพื่อผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า

Airbnb.org เกี่ยวข้องกับ Airbnb อย่างไร

Airbnb.org เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอิสระที่มีคณะกรรมการแยกเฉพาะ แต่ Airbnb เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ Airbnb.org เพื่อให้เงินบริจาคของชุมชนช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นในยามวิกฤต

Airbnb.org เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ได้รับยกเว้นภาษีภายใต้มาตรา 501(c)(3) ตามประมวลกฎหมายภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา เงินบริจาคช่วยเหลือองค์กรที่มีสถานะ 501(c)(3) อาจนำไปลดหย่อนภาษีได้

วิธีที่คุณช่วยได้

คุณสนับสนุน Airbnb.org ได้ด้วยการเอื้อเฟื้อที่พักหรือบริจาคเงินช่วยเหลือ เจ้าของที่พักเลือกได้ว่าจะเอื้อเฟื้อที่พัก Airbnb.org ฟรี หรือให้ส่วนลด หรือจะบริจาคเงินโดยให้หักเปอร์เซ็นต์จากยอดรับเงินแต่ละครั้ง

เจ้าของที่พักเหล่านี้มีแบดจ์ผู้สนับสนุน Airbnb.org อยู่บนหน้าโพรไฟล์ เป็นเครื่องแสดงถึงความเกื้อกูลของเจ้าของที่พักและช่วยบอกต่อเรื่องราวของ Airbnb.org ให้ชุมชนของเรารับรู้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน