คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว

ข้อกำหนด

 • วิธี

  ข้อกำหนดการจอง

  นอกจากข้อมูลพื้นฐาน (ชื่อ อีเมล และเบอร์โทร) เราต้องการทราบเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อให้คุณจองที่พักได้
 • นโยบายชุมชน

  ข้อกำหนดด้านอายุ

  คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะจองหรือให้เช่าที่พักกับ Airbnb ได้
 • กฎ

  เดินทางพร้อมเด็ก

  เด็กก็พักได้ แต่เจ้าของที่พัก Airbnb บางรายอาจระบุไว้ว่าที่พักอาจไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะกับเด็กหรือทารก
 • นโยบายชุมชน

  นโยบายความสะดวกในการเข้าถึง

  ชุมชนของเราสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการไม่กีดกัน การเป็นส่วนหนึ่ง และความเคารพ ซึ่งรวมถึงการต้อนรับและการสนับสนุนผู้พิการ โดยทั่วไปแล้ว เราไม่คว…
 • กฎ

  การจองในคิวบา

  Airbnb ได้รับอนุญาตพิเศษจากกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกาให้เสนอบริการเดินทางที่ได้รับอนุญาตแก่บุคคลที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันผู้ประสงค์จะเดินทางไ…
 • วิธี

  การจองในญี่ปุ่น

  ดูสิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนจองที่พักในญี่ปุ่น รวมถึงข้อมูลที่ต้องแจ้งให้เจ้าของที่พักทราบ