คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี
ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม

การจองในญี่ปุ่น

ถ้าคุณมีโอกาสได้ไปชมดอกซากุระในงานเทศกาลฮานามิที่เกียวโต และได้ที่พักห้องเล็กๆ สไตล์ญี่ปุ่น ปูด้วยเสื่อทาทามิ ก่อนจะเดินทางไปญี่ปุ่น มีรายละเอียดบางอย่างที่ควรทราบ

การลงทะเบียนผู้เข้าพัก

ตามกฎหมายญี่ปุ่น เมื่อคุณเช็คอิน เจ้าของที่พักจะต้องทำบันทึกข้อมูลผู้เข้าพักทุกคน เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และวันที่เข้าพัก

คุณอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามเหตุผลที่นอกเหนือจากตัวบทกฎหมาย (เช่น สัญญาการเข้าพักกับเจ้าของที่พัก) หากไม่สบายใจที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล ก็ติดต่อเจ้าของที่พักได้เสมอก่อนจอง เพื่อสอบถามให้ชัดเจนว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง

เจ้าของที่พักต้องพิสูจน์ว่าตนได้รับอนุญาตตามกฎหมายก่อนลงประกาศที่พักในญี่ปุ่น ดูเลขทะเบียนหรือใบอนุญาตได้ที่ส่วนอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พัก

สำหรับผู้เข้าพักที่เป็นชาวต่างชาติ

เจ้าของที่พักมีหน้าที่ทำบันทึกข้อมูลสัญชาติและหมายเลขพาสปอร์ตของผู้เข้าพักทุกคน และเก็บสำเนาพาสปอร์ตไว้เป็นหลักฐาน ผู้เข้าพักต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าของที่พักในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ผู้เข้าพักที่เป็นชาวต่างชาติและมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องแสดงสำเนาพาสปอร์ต อย่างไรก็ตาม อาจมีการขอให้แสดงบัตรประจำตัวอื่นๆ เช่น ใบขับขี่ บัตรประกันสังคม บัตร My Number หรือบัตรผู้มีถิ่นที่อยู่ ดูขัอมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ

สำหรับเจ้าของที่พัก

เจ้าของที่พักทุกคนต้องแสดงเลขทะเบียนหรือใบอนุญาตบนประกาศที่พักทั้งหมดในญี่ปุ่น

ขอแนะนำให้เจ้าของที่พักสื่อสารกับผู้เข้าพักล่วงหน้าเกี่ยวกับกฎของที่พัก ข้อกำหนดทางกฎหมาย และขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วยพาสปอร์ต เพื่อให้การเข้าพักเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบก่อนถึงวันเช็คอินว่าผู้เข้าพักชาวต่างชาติมีที่อยู่ในญี่ปุ่นหรือไม่

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ผู้เข้าพักที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นติดต่อศูนย์บริการข้อมูลมินปากุได้โดยตรงที่เบอร์ 0570-041-389

ขอแนะนำให้เจ้าของที่พักติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำกับดูแล

โปรดทราบว่าเนื้อหาข้างต้นมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และเป็นข้อมูลทั่วไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2021 Airbnb ไม่อาจให้คำแนะนำได้ว่าต้องระบุตัวตนตอนเช็คอิน หรือสมควรที่จะทำหรือไม่

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน