คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

ทำความเข้าใจสถานะการจอง

สถานะการจองช่วยให้คุณทราบความเป็นไปของการจอง

มาถึงวันนี้

ผู้เข้าพักจะมาถึงภายใน 24 ชั่วโมง

มาถึงพรุ่งนี้

ผู้เข้าพักจะมาถึงเร็วๆนี้ แต่ไม่ใช่ภายใน 24 ชั่วโมง

มาถึงใน __ วัน

ผู้เข้าพักจะเช็คอินภายในระยะเวลาดังกล่าว ตอนนี้จึงเหมาะที่จะพิมพ์รายละเอียดการจองและติดต่อเรื่องการเช็คอินหากยังไม่ได้ทำ

รอยืนยันตัวตนผู้เข้าพัก

เจ้าของที่พักกำหนดให้ผู้เข้าพักต้องยืนยันตัวตนก่อน จึงจะรับคำขอจอง ต้องทำภายใน 12 ชั่วโมง มิฉะนั้นคำขอจะหมดอายุ

รอรีวิวของผู้เข้าพัก

เมื่อผู้เข้าพักเช็คเอาท์ จะมีเวลา 14 วันเพื่อเขียนรีวิวการเข้าพัก

รอการชำระเงิน

เจ้าของที่พักรับคำขอจองแล้ว แต่สถานะการชำระเงินยังไม่สมบูรณ์ การจองนี้จะไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าการชำระเงินจะสมบูรณ์ ผู้เข้าพักมีเวลา 24 ชั่วโมงเพื่ออัพเดทข้อมูลการชำระเงิน มิฉะนั้นการจองจะถูกยกเลิกโดยไม่มีโทษ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองที่รอการชำระเงิน

ถูกยกเลิก

การจองถูกยกเลิก อาจเป็นเพราะ:

  • ผู้เข้าพักไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง
  • การชำระเงินไม่สมบูรณ์ และไม่อัพเดทข้อมูลการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง

คุณ/ผู้เข้าพัก/เจ้าของที่พัก/Airbnb ยกเลิกการจอง

เจ้าของที่พัก ผู้เข้าพัก หรือ Airbnb ยกเลิกการจองที่ยืนยันแล้ว บางครั้ง Airbnb อาจยกเลิกการจองที่พักในนามของเจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพัก

เช็คเอาท์วันนี้

ผู้เข้าพักจะเช็คเอาท์ภายใน 24 ชั่วโมง

อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง

เจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพักขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

ยืนยันแล้ว

เจ้าของที่พักรับคำขอจองหรือยืนยันโดยอัตโนมัติเมื่อจองทันที Airbnb เรียกเก็บเงินแล้ว

เข้าพักอยู่ตอนนี้

ผู้เข้าพักมาถึงและพักอยู่ในขณะนี้ เยี่ยม!

คำเชิญหมดอายุ

ผู้เข้าพักไม่ตอบรับคำเชิญที่เสนอให้จองภายใน 24 ชั่วโมงหลังเจ้าของที่พักส่งให้ ผู้เข้าพักยังจองที่พักได้อยู่แต่ต้องส่งคำขอจองใหม่

ส่งคำเชิญแล้ว

เจ้าของที่พักเชิญให้ผู้เข้าพักจองในวันที่แสดง พร้อมยืนยันอัตโนมัติ ผู้เข้าพักมีเวลา 24 ชั่วโมงที่จะรับคำเชิญโดยเลือกจองเลย

เป็นไปไม่ได้

ที่พักไม่ว่างในช่วงวันที่ขอจอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายเหตุผล เช่น มีการจองทับซ้อนกัน หรือปฏิทินของเจ้าของที่พักเพิ่งอัพเดท

ข้อเสนอหมดอายุ

ผู้เข้าพักได้รับข้อเสนอพิเศษจากเจ้าของที่พัก แต่ไม่ตอบรับภายใน 24 ชั่วโมง

ผู้เข้าพักที่ผ่านมา

ผู้เข้าพักเช็คเอาท์ออกไปแล้ว

คำขอถูกปฏิเสธ

เจ้าของที่พักปฏิเสธคำขอจองของผู้เข้าพัก จึงไม่มีการเรียกเก็บเงิน

คำขอหมดอายุ

เจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพักไม่รับหรือปฏิเสธคำขอภายใน 24 ชั่วโมง หากผู้เข้าพักยังสนใจเข้าพักอยู่ ก็จะต้องส่งคำขอใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอที่ถูกปฏิเสธหรือหมดอายุ

คำขอถูกยกเลิก

ผู้เข้าพักส่งคำขอจองแต่ยกเลิกในภายหลัง

รีวิวผู้เข้าพัก

หลังจากเช็คเอาท์ เจ้าของที่พักจะมีเวลา 14 วันในการเขียนรีวิวให้ผู้เข้าพัก

ส่งข้อเสนอพิเศษแล้ว

เจ้าของที่พักเชิญให้ผู้เข้าพักจองในวันที่แสดง โดยเสนอราคาต่างจากที่ลงประกาศ ปกติเจ้าของที่พักจะส่งข้อเสนอนี้ เพื่อให้ส่วนลดหรือเพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสัตว์เลี้ยง ผู้เข้าพักมีเวลา 24 ชั่วโมงที่จะรับโดยเลือกจองเลย ซึ่งระบบจะตอบรับการจองโดยอัตโนมัติ

ทริปเปลี่ยนแปลงโดย Airbnb

ทีมสนับสนุนลูกค้าเป็นผู้เปลี่ยนรายละเอียดการเดินทางในนามเจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพัก

การเปลี่ยนแปลงทริปถูกปฏิเสธ

เจ้าของที่พักปฏิเสธคำขอเปลี่ยนแปลงการเดินทางของผู้เข้าพัก

ขอเปลี่ยนแปลงทริปแล้ว

ผู้เข้าพักขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง หากเจ้าของที่พักไม่ยอมรับ ผู้เข้าพักก็จะต้องทำตามแผนเดิมหรือยกเลิก

ส่งการเปลี่ยนแปลงทริปแล้ว

เจ้าของที่พักขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง หากผู้เข้าพักไม่ยอมรับ เจ้าของที่พักก็จะต้องทำตามแผนเดิมหรือยกเลิก

ทริปถูกปฏิเสธ

ผู้เข้าพักถามเรื่องการเข้าพัก แต่เจ้าของที่พักปฏิเสธ หมายความว่าผู้เข้าพักจะส่งคำขอจองไม่ได้ กรณีนี้อาจเป็นเพราะสถานะว่างของที่พักมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อซักถาม

ผู้เข้าพักถามเกี่ยวกับวันที่สนใจเข้าพัก แต่ยังไม่ได้ส่งคำขอจอง เราขอแนะนำให้เจ้าของที่พักตอบผู้เข้าพักภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อรักษาอัตราการตอบกลับ โดยเชิญให้จอง ปฏิเสธ หรือส่งข้อเสนอพิเศษ ก่อนข้อซักถามของผู้เข้าพักจะหมดอายุ หากสถานะระบุว่า "ข้อซักถาม - หมดอายุเร็วๆ นี้” โปรดตรวจสอบแดชบอร์ด "วันนี้" เพื่อดูว่าคุณต้องตอบกลับภายในกี่ชั่วโมงก่อนเกินกำหนดเวลา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีติดต่อเจ้าของที่พัก

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน