ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  จีนแผ่นดินใหญ่: เหตุสุดวิสัยกรณี COVID-19

  บทความนี้จะอธิบายถึงความคุ้มครองสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย สำหรับการจองของผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมจากจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อเข้าพักและร่วม Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ในจีนแผ่นดินใหญ่ หากการจองเริ่มขึ้นแล้ว (เลยกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมแล้ว) เหตุสุดวิสัยนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ อ่านข้อมูลสำหรับการจองอื่นได้ในบทความเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก การยกเลิกภายใต้นโยบายนี้ คุณจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงและ/หรือแสดงเอกสารประกอบเหตุสุดวิสัย

  การจองที่ได้รับความคุ้มครอง

  • หากผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมเดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังจุดหมายปลายทางอื่นในจีนแผ่นดินใหญ่ นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยจะมีผลบังคับใช้กับการจองที่ทำก่อนหรือในวันที่ 28 มกราคม 2020 และมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2020 ถึง 1 เมษายน 2020
  • การจองภายในประเทศที่ทำก่อนหรือในวันที่ 28 มกราคม 2020 และมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมหลังวันที่ 1 เมษายน 2020 หรือการจองภายในประเทศที่ทำหลังวันที่ 28 มกราคม 2020 จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย นโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะมีผลตามปกติ ยกเว้นกรณีที่ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมหรือเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ติดเชื้อ COVID-19
  • สำหรับการจองอื่น ยกเว้นการจองในจีนแผ่นดินใหญ่ โปรดดูรายละเอียดความคุ้มครองในบทความเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก

  วิธีทำงาน

  ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมจะตรวจสอบนโยบายยกเลิกการจอง และดูตัวเลือกการยกเลิกได้โดยไปที่หน้าการเดินทาง เจ้าของที่พักจะดูข้อมูลได้จากแดชบอร์ดการให้เช่าที่พัก

  หากการจองไม่ได้รับความคุ้มครอง นโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะมีผลตามปกติ ขอแนะนำให้ติดต่อเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์หรือผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับการยกเลิกและการคืนเงิน

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เรารวบรวมบทความเพื่อช่วยเหลือชุมชนของเราในสถานการณ์นี้ไว้ในศูนย์ข้อมูล ดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ของ Airbnb ได้จากนโยบายฉบับล่าสุด และแหล่งข้อมูลสำหรับเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์และผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม

  นอกจากนี้ คุณยังอ่านนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย เพื่อศึกษาความคุ้มครองในสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวกับ COVID-19 ได้

  เราขอให้สมาชิกชุมชนทุกคนเคารพในการอยู่ร่วมกันและคำนึงถึงนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของเรา เมื่อติดต่อสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชน

  เราจะคอยทบทวนการใช้นโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามข่าวสารอัพเดทและข้อมูลใหม่ในหน้านี้

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?

  เข้าสู่ระบบเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัว

  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
  ลงทะเบียน