ข้ามไปยังเนื้อหา
ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ฉันจะยกเลิกการจองที่พักได้อย่างไร?

  วิธียกเลิกการจอง:

  1. ไปที่การเดินทาง แล้วเลือกการเดินทางที่ต้องการยกเลิก
  2. คลิกแสดงแผนการเดินทางเพิ่มเติม แล้วคลิกแสดงรายละเอียด
  3. คลิกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
  4. คลิกยกเลิกการจอง

  ก่อนยืนยันการยกเลิก เราจะแสดงยอดเงินคืนให้ทราบพร้อมชี้แจงเหตุผล ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายยกเลิกการจองที่เจ้าของที่พักกำหนด เวลาทั้งหมดที่ระบุจะยึดตามเขตเวลาของที่พัก

  หากมีเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์จำเป็นต้องยกเลิกการจอง โปรดอ่านวิธียื่นเคลมกรณีเหตุสุดวิสัย

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?

  บทความที่เกี่ยวข้อง