คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน

นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยและไวรัสโคโรนา (COVID-19)

หมายเหตุ: นับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2022 เราได้อัพเดทความคุ้มครองในสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยดังนี้

• สำหรับการจองที่ทำตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ตามด้านล่างจะไม่ได้รับความคุ้มครองอีกต่อไป แต่นโยบายยกเลิกการจองของโฮสต์จะมีผลตามปกติ

• สำหรับการจองที่ทำก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ตามด้านล่างจะยังคงได้รับความคุ้มครอง

การจองที่พัก Luxe และการจองในเกาหลีใต้จะใช้นโยบายแยกต่างหาก

อัพเดทวันที่ 31 พฤษภาคม 2022

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2020 องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก หลังจากนั้นการระบาดก็รุนแรงขึ้น รัฐบาลทั่วโลกต่างออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

Airbnb จึงมีนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยที่ให้ความคุ้มครองในสถานการณ์ COVID-19 ดังต่อไปนี้ เพื่อช่วยปกป้องและสร้างความอุ่นใจในชุมชนของเรา

เคล็ดลับ: ผู้เข้าพักและผู้เข้าร่วมดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงินได้ โดยไปที่หน้าการเดินทาง แล้วเลือกการเดินทางที่ต้องการ ดูคำแนะนำ สำหรับโฮสต์ ดูข้อมูลได้จากแดชบอร์ดการให้เช่าที่พัก/การจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

สรุป

การจองที่พักและ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ทำภายในวันที่ 14 มีนาคม 2020 และมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมภายใน 45 วันนับจากวันนี้ จะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายนี้และอาจยกเลิกได้ก่อนถึงกำหนด ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมจะมีตัวเลือกการยกเลิกและคืนเงิน ส่วนโฮสต์ก็ยกเลิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือผลกระทบต่อสถานะเจ้าของที่พักดีเด่น หากมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ Airbnb จะคืนเป็นเงินหรือเครดิตการเดินทางรวมค่าบริการทั้งหมดสำหรับการยกเลิกที่ได้รับความคุ้มครอง หากต้องการยกเลิกภายใต้นโยบายนี้ คุณจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงและ/หรือแสดงเอกสารประกอบ

นโยบายยกเลิกการจองของโฮสต์จะมีผลบังคับใช้ตามปกติสำหรับการจองที่ทำหลังวันที่ 14 มีนาคม 2020 และก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 ยกเว้นกรณีที่ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมหรือโฮสต์ติดเชื้อ COVID-19

การจองที่ทำตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไปจะเป็นไปตามนโยบายยกเลิกการจองของโฮสต์ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

การดำเนินการยกเลิกจะเป็นไปตามความคุ้มครองในกรณีเหตุสุดวิสัยที่บังคับใช้ ณ เวลาที่ยกเลิก ส่วนการจองที่ยกเลิกไปแล้วจะไม่มีสิทธิขอพิจารณาใหม่

หากการจองเริ่มขึ้นแล้ว (เลยกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมแล้ว) เหตุสุดวิสัยนี้จะไม่มีผลบังคับใช้

การจองในเกาหลีใต้และการจองที่พัก Luxe จะใช้นโยบายแยกต่างหาก

การจองที่ได้รับการคุ้มครอง

การจองที่ทำภายในวันที่ 14 มีนาคม 2020

การจองที่พักและ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ทำภายในวันที่ 14 มีนาคม 2020 และมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมภายใน 45 วันนับจากวันนี้ อาจยกเลิกได้ก่อนถึงกำหนด ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมที่ยกเลิกภายใต้นโยบายนี้จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหรือรับเป็นเครดิตการเดินทาง (หากมีตัวเลือกเครดิตการเดินทาง) ตามจำนวนเงินที่จ่ายไป ซึ่งรวมถึงค่าบริการทั้งหมด ส่วนโฮสต์จะยกเลิกภายใต้นโยบายนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือผลกระทบต่อสถานะเจ้าของที่พักดีเด่น

การจองที่พักและ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ทำภายในวันที่ 14 มีนาคม 2020 และมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมเกิน 45 วันนับจากวันนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 นโยบายยกเลิกการจองของโฮสต์จะมีผลตามปกติ

หากการจองเริ่มขึ้นแล้ว (เลยกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมแล้ว) เหตุสุดวิสัยนี้จะไม่มีผลบังคับใช้

การจองที่ทำหลังวันที่ 14 มีนาคม 2020 และก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2022

สำหรับการจองที่พักและ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ทำหลังวันที่ 14 มีนาคม 2020 และก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 นโยบายยกเลิกการจองของโฮสต์จะมีผลบังคับใช้ตามปกติ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย ยกเว้นกรณีที่มีผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมหรือโฮสต์ติดเชื้อ COVID-19 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ การเดินทางหยุดชะงักหรือถูกยกเลิก คำแนะนำและมาตรการจำกัดการเดินทาง คำแนะนำด้านสุขภาพและการกักบริเวณ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่บังคับใช้ และคำสั่งอื่นๆ ของรัฐบาล เช่น การอพยพ ปิดชายแดน ห้ามเช่าที่พักระยะสั้น และคำสั่งให้เก็บตัวในที่พักอาศัย

การจองที่ทำตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป

การจองที่พักและ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ทำตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไปจะเป็นไปตามนโยบายยกเลิกการจองของโฮสต์ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย

นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมและโฮสต์จากสถานการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นหลังจอง หลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้ COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยก็ไม่มีผลอีกต่อไป เนื่องจาก COVID-19 และผลกระทบที่ตามมาไม่ถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงแล้ว ขอแนะนำให้ศึกษานโยบายยกเลิกการจองที่โฮสต์กำหนดไว้อย่างถี่ถ้วนก่อนจองและพิจารณาเลือกนโยบายที่มีความยืดหยุ่นตามที่ต้องการ

ระบบการยกเลิก

ผู้เข้าพักและผู้เข้าร่วมดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงินได้ โดยไปที่หน้าการเดินทาง แล้วเลือกการเดินทางที่ต้องการ ดูคำแนะนำ สำหรับโฮสต์ ดูข้อมูลได้จากแดชบอร์ดการให้เช่าที่พัก/การจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

อัพเดทและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา

เรารวบรวมบทความเพื่อช่วยเหลือชุมชนของเราไว้ในศูนย์ข้อมูล สำหรับช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ของ Airbnb ได้จากอัพเดทนโยบายต่างๆ และแหล่งข้อมูลสำหรับชุมชน Airbnb

และยังอ่านนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย เพื่อศึกษาความคุ้มครองในสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวกับ COVID-19 ได้อีกด้วย

เราขอให้สมาชิกชุมชนทุกคนคำนึงถึงนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การไม่กีดกัน และให้เกียรติกันเมื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนสมาชิกในชุมชน

เราจะทบทวนการใช้นโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามข่าวสารอัพเดทและข้อมูลใหม่ในหน้านี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้เข้าพัก

  ค้นหานโยบายยกเลิกการจองของที่พักคุณ

  ยอดเงินคืนขึ้นอยู่กับนโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พักและวันเวลาที่คุณยกเลิก
 • ผู้เข้าพัก

  การยกเลิกการจองที่พัก

  ไปที่การเดินทางเพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองได้
 • วิธียกเลิก

  บางครั้งก็อาจมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้น ทำให้ต้องยกเลิกการจอง ทำตามขั้นตอนยกเลิกการจองได้ที่นี่ ทุกอย่างจะได้เป็นไปอย่างราบรื่น
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน