ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ที่พักของฉันเหมาะกับ Airbnb หรือไม่?

  ที่พักจะถูกใจหรือไม่ กุญแจสำคัญคือการตั้งความคาดหวังให้ชัดเจน
  โดย Airbnb วันที่ 6 ม.ค. 2020
  อ่าน 1 นาที
  อัพเดทเมื่อ 4 ต.ค. 2022

  ไฮไลท์

  เริ่มด้วยเรื่องพื้นฐาน

  ให้เช่าที่พักได้ทุกประเภท

  ระบุรูปแบบสถานที่พัก

  เลือกจุดที่ผู้เข้าพักใช้ได้

  บอกข้อดีและข้อเสียอย่างตรงไปตรงมา

  โพสต์รูปและข้อความ

  ตั้งราคาที่พักอย่างสมเหตุสมผล

  ไฮไลท์

  Airbnb
  6 ม.ค. 2020
  ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม?

  คุณอาจชอบ

  คุณอาจชอบ

  ดูหัวข้ออื่นๆ