จัดประสบการณ์ใน Airbnb

สร้างรายได้ด้วยการนำผู้คนทำกิจกรรมที่คุณรัก

จัดประสบการณ์ใน Airbnb

สร้างรายได้ด้วยการนำผู้คนทำกิจกรรมที่คุณรัก

ประสบการณ์ Airbnb คืออะไร?

ประสบการณ์ Airbnb คือกิจกรรมที่คนท้องถิ่นผู้กระตือรือร้นเป็นคนออกแบบและนำกิจกรรม ซึ่งก้าวข้ามทัวร์นำชมหรือคลาสทั่วๆไป โดยการทำให้ผู้เข้าร่วมจดจ่อไปกับโลกที่แปลกใหม่ของผู้จัดแต่ละคน นี่เป็นโอกาสสำหรับทุกคนที่อยากแชร์งานอดิเรก ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญของตน โดยไม่ต้องมีห้องเพิ่ม

ประสบการณ์ Airbnb คืออะไร?

ประสบการณ์ Airbnb คือกิจกรรมที่คนท้องถิ่นผู้กระตือรือร้นเป็นคนออกแบบและนำกิจกรรม ซึ่งก้าวข้ามทัวร์นำชมหรือคลาสทั่วๆไป โดยการทำให้ผู้เข้าร่วมจดจ่อไปกับโลกที่แปลกใหม่ของผู้จัดแต่ละคน นี่เป็นโอกาสสำหรับทุกคนที่อยากแชร์งานอดิเรก ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญของตน โดยไม่ต้องมีห้องเพิ่ม