จัดประสบการณ์ใน Airbnb

สร้างรายได้ด้วยการนำผู้คนทำกิจกรรมที่คุณรัก

จัดประสบการณ์ใน Airbnb

สร้างรายได้ด้วยการนำผู้คนทำกิจกรรมที่คุณรัก
จัดประสบการณ์ใน Airbnb

ประสบการณ์ Airbnb คืออะไร?

ประสบการณ์ Airbnb คือกิจกรรมที่คนท้องถิ่นผู้กระตือรือร้นเป็นคนออกแบบและนำกิจกรรม ซึ่งก้าวข้ามทัวร์นำชมหรือคลาสทั่วๆไป โดยการทำให้ผู้เข้าร่วมจดจ่อไปกับโลกที่แปลกใหม่ของผู้จัดแต่ละคน นี่เป็นโอกาสสำหรับทุกคนที่อยากแชร์งานอดิเรก ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญของตน โดยไม่ต้องมีห้องเพิ่ม

ประสบการณ์ Airbnb คืออะไร?

ประสบการณ์ Airbnb คือกิจกรรมที่คนท้องถิ่นผู้กระตือรือร้นเป็นคนออกแบบและนำกิจกรรม ซึ่งก้าวข้ามทัวร์นำชมหรือคลาสทั่วๆไป โดยการทำให้ผู้เข้าร่วมจดจ่อไปกับโลกที่แปลกใหม่ของผู้จัดแต่ละคน นี่เป็นโอกาสสำหรับทุกคนที่อยากแชร์งานอดิเรก ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญของตน โดยไม่ต้องมีห้องเพิ่ม

แชร์ความหลงใหลของคุณให้โลกได้รู้

แนะนำให้ผู้เข้าร่วมรู้จักกับกิจกรรมและสถานที่ที่คุณหลงใหลที่สุด เราจะช่วยคุณออกแบบประสบการณ์ไปทีละขั้น โดยมีทรัพยากรมากมายตลอดทาง

แชร์ความหลงใหลของคุณให้โลกได้รู้

แนะนำให้ผู้เข้าร่วมรู้จักกับกิจกรรมและสถานที่ที่คุณหลงใหลที่สุด เราจะช่วยคุณออกแบบประสบการณ์ไปทีละขั้น โดยมีทรัพยากรมากมายตลอดทาง
"ตอนนี้ผู้เข้าร่วมบางคนเขียนและส่งโปสการ์ดไปให้เพื่อนทางจดหมายทั่วโลก รวมทั้งฉันด้วย!"
Jena
จัดประสบการณ์ตามล่าหาโปสการ์ดในโอ๊คแลนด์
"ตอนนี้ผู้เข้าร่วมบางคนเขียนและส่งโปสการ์ดไปให้เพื่อนทางจดหมายทั่วโลก รวมทั้งฉันด้วย!"
Jena
จัดประสบการณ์ตามล่าหาโปสการ์ดในโอ๊คแลนด์
"ฉันเคยจัดประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นและไม่เคยไปทะเลมาก่อนเลย มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นเธอเล่นน้ำทะเลอย่างสนุกสนาน!"
João
จัดประสบการณ์ผจญภัยตามธรรมชาติในลิสบอน
"ฉันเคยจัดประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นและไม่เคยไปทะเลมาก่อนเลย มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นเธอเล่นน้ำทะเลอย่างสนุกสนาน!"
João
จัดประสบการณ์ผจญภัยตามธรรมชาติในลิสบอน
"ฉันพาผู้เข้าร่วมไปฟังดนตรีคลาสสิคที่ประพันธ์โดยนักดนตรีที่ไม่โด่งดังอะไร และพวกเขาก็ชอบมัน! แสดงให้เห็นว่าคนเราก็เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้"
Ben
จัดประสบการณ์ท่องชมสิ่งคลาสสิคในลอนดอน
"ฉันพาผู้เข้าร่วมไปฟังดนตรีคลาสสิคที่ประพันธ์โดยนักดนตรีที่ไม่โด่งดังอะไร และพวกเขาก็ชอบมัน! แสดงให้เห็นว่าคนเราก็เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้"
Ben
จัดประสบการณ์ท่องชมสิ่งคลาสสิคในลอนดอน

แชร์ความหลงใหลของคุณให้โลกได้รู้

แนะนำให้ผู้เข้าร่วมรู้จักกับกิจกรรมและสถานที่ที่คุณหลงใหลที่สุด เราจะช่วยคุณออกแบบประสบการณ์ไปทีละขั้น โดยมีทรัพยากรมากมายตลอดทาง

แชร์ความหลงใหลของคุณให้โลกได้รู้

แนะนำให้ผู้เข้าร่วมรู้จักกับกิจกรรมและสถานที่ที่คุณหลงใหลที่สุด เราจะช่วยคุณออกแบบประสบการณ์ไปทีละขั้น โดยมีทรัพยากรมากมายตลอดทาง
"ตอนนี้ผู้เข้าร่วมบางคนเขียนและส่งโปสการ์ดไปให้เพื่อนทางจดหมายทั่วโลก รวมทั้งฉันด้วย!"
Jena
จัดประสบการณ์ตามล่าหาโปสการ์ดในโอ๊คแลนด์
"ตอนนี้ผู้เข้าร่วมบางคนเขียนและส่งโปสการ์ดไปให้เพื่อนทางจดหมายทั่วโลก รวมทั้งฉันด้วย!"
Jena
จัดประสบการณ์ตามล่าหาโปสการ์ดในโอ๊คแลนด์
"ฉันเคยจัดประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นและไม่เคยไปทะเลมาก่อนเลย มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นเธอเล่นน้ำทะเลอย่างสนุกสนาน!"
João
จัดประสบการณ์ผจญภัยตามธรรมชาติในลิสบอน
"ฉันเคยจัดประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นและไม่เคยไปทะเลมาก่อนเลย มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นเธอเล่นน้ำทะเลอย่างสนุกสนาน!"
João
จัดประสบการณ์ผจญภัยตามธรรมชาติในลิสบอน
"ฉันพาผู้เข้าร่วมไปฟังดนตรีคลาสสิคที่ประพันธ์โดยนักดนตรีที่ไม่โด่งดังอะไร และพวกเขาก็ชอบมัน! แสดงให้เห็นว่าคนเราก็เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้"
Ben
จัดประสบการณ์ท่องชมสิ่งคลาสสิคในลอนดอน
"ฉันพาผู้เข้าร่วมไปฟังดนตรีคลาสสิคที่ประพันธ์โดยนักดนตรีที่ไม่โด่งดังอะไร และพวกเขาก็ชอบมัน! แสดงให้เห็นว่าคนเราก็เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้"
Ben
จัดประสบการณ์ท่องชมสิ่งคลาสสิคในลอนดอน
"ตอนนี้ผู้เข้าร่วมบางคนเขียนและส่งโปสการ์ดไปให้เพื่อนทางจดหมายทั่วโลก รวมทั้งฉันด้วย!"
Jena
จัดประสบการณ์ตามล่าหาโปสการ์ดในโอ๊คแลนด์
"ตอนนี้ผู้เข้าร่วมบางคนเขียนและส่งโปสการ์ดไปให้เพื่อนทางจดหมายทั่วโลก รวมทั้งฉันด้วย!"
Jena
จัดประสบการณ์ตามล่าหาโปสการ์ดในโอ๊คแลนด์
"ฉันเคยจัดประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นและไม่เคยไปทะเลมาก่อนเลย มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นเธอเล่นน้ำทะเลอย่างสนุกสนาน!"
João
จัดประสบการณ์ผจญภัยตามธรรมชาติในลิสบอน
"ฉันเคยจัดประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นและไม่เคยไปทะเลมาก่อนเลย มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นเธอเล่นน้ำทะเลอย่างสนุกสนาน!"
João
จัดประสบการณ์ผจญภัยตามธรรมชาติในลิสบอน
"ฉันพาผู้เข้าร่วมไปฟังดนตรีคลาสสิคที่ประพันธ์โดยนักดนตรีที่ไม่โด่งดังอะไร และพวกเขาก็ชอบมัน! แสดงให้เห็นว่าคนเราก็เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้"
Ben
จัดประสบการณ์ท่องชมสิ่งคลาสสิคในลอนดอน
"ฉันพาผู้เข้าร่วมไปฟังดนตรีคลาสสิคที่ประพันธ์โดยนักดนตรีที่ไม่โด่งดังอะไร และพวกเขาก็ชอบมัน! แสดงให้เห็นว่าคนเราก็เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้"
Ben
จัดประสบการณ์ท่องชมสิ่งคลาสสิคในลอนดอน

พบปะผู้คนที่น่าสนใจ

เชื่อมต่อกับชุมชนนักเดินทางและคนท้องถิ่นที่มีความสนใจร่วมกับคุณ คุณอาจได้เพื่อนใหม่อีกหลายคน ได้เรียนรู้จากเพื่อนผู้หลงใหลด้วยกัน หรือทำให้ใครบางคนตื่นเต้นไปกับงานอดิเรกใหม่

พบปะผู้คนที่น่าสนใจ

เชื่อมต่อกับชุมชนนักเดินทางและคนท้องถิ่นที่มีความสนใจร่วมกับคุณ คุณอาจได้เพื่อนใหม่อีกหลายคน ได้เรียนรู้จากเพื่อนผู้หลงใหลด้วยกัน หรือทำให้ใครบางคนตื่นเต้นไปกับงานอดิเรกใหม่
"ประสบการณ์นี้เกิดขึ้นได้ด้วยความเชี่ยวชาญอันมากล้นของโทนีในเรื่องประวัติศาสตร์ของ LGBTQ ในไอร์แลนด์"
Darragh
เข้าร่วมสัมผัสเรื่องราวที่ไม่มีการบอกกล่าวในดับลิน
"ประสบการณ์นี้เกิดขึ้นได้ด้วยความเชี่ยวชาญอันมากล้นของโทนีในเรื่องประวัติศาสตร์ของ LGBTQ ในไอร์แลนด์"
Darragh
เข้าร่วมสัมผัสเรื่องราวที่ไม่มีการบอกกล่าวในดับลิน
"การวิ่งกับเกลินเป็นความทรงจำที่ฉันชอบที่สุดอย่างหนึ่งในคิวบา เขาเป็นคนสนุกและมีความรู้มากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์"
Simona
เข้าร่วมการวิ่งชมวัฒนธรรมในฮาวานา
"การวิ่งกับเกลินเป็นความทรงจำที่ฉันชอบที่สุดอย่างหนึ่งในคิวบา เขาเป็นคนสนุกและมีความรู้มากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์"
Simona
เข้าร่วมการวิ่งชมวัฒนธรรมในฮาวานา
"ความกระตือรือร้นของเคตลินส่งต่อถึงคนอื่น เธอทั้งมีความรู้และหลงใหลเรื่องการออกหาอาหารเอามากๆ"
Tim
เข้าร่วมการออกหาพืชที่กินได้ในซานตาครูซ
"ความกระตือรือร้นของเคตลินส่งต่อถึงคนอื่น เธอทั้งมีความรู้และหลงใหลเรื่องการออกหาอาหารเอามากๆ"
Tim
เข้าร่วมการออกหาพืชที่กินได้ในซานตาครูซ

พบปะผู้คนที่น่าสนใจ

เชื่อมต่อกับชุมชนนักเดินทางและคนท้องถิ่นที่มีความสนใจร่วมกับคุณ คุณอาจได้เพื่อนใหม่อีกหลายคน ได้เรียนรู้จากเพื่อนผู้หลงใหลด้วยกัน หรือทำให้ใครบางคนตื่นเต้นไปกับงานอดิเรกใหม่

พบปะผู้คนที่น่าสนใจ

เชื่อมต่อกับชุมชนนักเดินทางและคนท้องถิ่นที่มีความสนใจร่วมกับคุณ คุณอาจได้เพื่อนใหม่อีกหลายคน ได้เรียนรู้จากเพื่อนผู้หลงใหลด้วยกัน หรือทำให้ใครบางคนตื่นเต้นไปกับงานอดิเรกใหม่
"ประสบการณ์นี้เกิดขึ้นได้ด้วยความเชี่ยวชาญอันมากล้นของโทนีในเรื่องประวัติศาสตร์ของ LGBTQ ในไอร์แลนด์"
Darragh
เข้าร่วมสัมผัสเรื่องราวที่ไม่มีการบอกกล่าวในดับลิน
"ประสบการณ์นี้เกิดขึ้นได้ด้วยความเชี่ยวชาญอันมากล้นของโทนีในเรื่องประวัติศาสตร์ของ LGBTQ ในไอร์แลนด์"
Darragh
เข้าร่วมสัมผัสเรื่องราวที่ไม่มีการบอกกล่าวในดับลิน
"การวิ่งกับเกลินเป็นความทรงจำที่ฉันชอบที่สุดอย่างหนึ่งในคิวบา เขาเป็นคนสนุกและมีความรู้มากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์"
Simona
เข้าร่วมการวิ่งชมวัฒนธรรมในฮาวานา
"การวิ่งกับเกลินเป็นความทรงจำที่ฉันชอบที่สุดอย่างหนึ่งในคิวบา เขาเป็นคนสนุกและมีความรู้มากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์"
Simona
เข้าร่วมการวิ่งชมวัฒนธรรมในฮาวานา
"ความกระตือรือร้นของเคตลินส่งต่อถึงคนอื่น เธอทั้งมีความรู้และหลงใหลเรื่องการออกหาอาหารเอามากๆ"
Tim
เข้าร่วมการออกหาพืชที่กินได้ในซานตาครูซ
"ความกระตือรือร้นของเคตลินส่งต่อถึงคนอื่น เธอทั้งมีความรู้และหลงใหลเรื่องการออกหาอาหารเอามากๆ"
Tim
เข้าร่วมการออกหาพืชที่กินได้ในซานตาครูซ
"ประสบการณ์นี้เกิดขึ้นได้ด้วยความเชี่ยวชาญอันมากล้นของโทนีในเรื่องประวัติศาสตร์ของ LGBTQ ในไอร์แลนด์"
Darragh
เข้าร่วมสัมผัสเรื่องราวที่ไม่มีการบอกกล่าวในดับลิน
"ประสบการณ์นี้เกิดขึ้นได้ด้วยความเชี่ยวชาญอันมากล้นของโทนีในเรื่องประวัติศาสตร์ของ LGBTQ ในไอร์แลนด์"
Darragh
เข้าร่วมสัมผัสเรื่องราวที่ไม่มีการบอกกล่าวในดับลิน
"การวิ่งกับเกลินเป็นความทรงจำที่ฉันชอบที่สุดอย่างหนึ่งในคิวบา เขาเป็นคนสนุกและมีความรู้มากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์"
Simona
เข้าร่วมการวิ่งชมวัฒนธรรมในฮาวานา
"การวิ่งกับเกลินเป็นความทรงจำที่ฉันชอบที่สุดอย่างหนึ่งในคิวบา เขาเป็นคนสนุกและมีความรู้มากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์"
Simona
เข้าร่วมการวิ่งชมวัฒนธรรมในฮาวานา
"ความกระตือรือร้นของเคตลินส่งต่อถึงคนอื่น เธอทั้งมีความรู้และหลงใหลเรื่องการออกหาอาหารเอามากๆ"
Tim
เข้าร่วมการออกหาพืชที่กินได้ในซานตาครูซ
"ความกระตือรือร้นของเคตลินส่งต่อถึงคนอื่น เธอทั้งมีความรู้และหลงใหลเรื่องการออกหาอาหารเอามากๆ"
Tim
เข้าร่วมการออกหาพืชที่กินได้ในซานตาครูซ

จัดประสบการณ์ตามเงื่อนไขของคุณ

จัดกำหนดเวลาที่เหมาะกับคุณ ไม่ว่าจะจัดเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เลือกราคาและขนาดกลุ่มตามที่ต้องการ แล้วจัดการกับรายละเอียดทั้งหมดอย่างรวดเร็วด้วยแอพมือถือที่ใช้งานสะดวก

จัดประสบการณ์ตามเงื่อนไขของคุณ

จัดกำหนดเวลาที่เหมาะกับคุณ ไม่ว่าจะจัดเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เลือกราคาและขนาดกลุ่มตามที่ต้องการ แล้วจัดการกับรายละเอียดทั้งหมดอย่างรวดเร็วด้วยแอพมือถือที่ใช้งานสะดวก

เริ่มธุรกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

คุณจะมีหน้าประสบการณ์ของตนเองใน Airbnb ซึ่งนักเดินทางสามารถเข้ามาจองประสบการณ์ของคุณ โดยที่ Airbnb จะจัดการเรื่องการชำระเงินให้ รวมทั้งมีบริการลูกค้า 24 ชั่วโมง และครอบคลุมประกันความรับผิดด้วย

เริ่มธุรกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

คุณจะมีหน้าประสบการณ์ของตนเองใน Airbnb ซึ่งนักเดินทางสามารถเข้ามาจองประสบการณ์ของคุณ โดยที่ Airbnb จะจัดการเรื่องการชำระเงินให้ รวมทั้งมีบริการลูกค้า 24 ชั่วโมง และครอบคลุมประกันความรับผิดด้วย
ประกันภัยที่คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ครอบคลุมกิจกรรมส่วนใหญ่
ประกันภัยที่คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ครอบคลุมกิจกรรมส่วนใหญ่

พบปะกับชุมชนผู้จัดประสบการณ์

ผู้จัดประสบการณ์มีทั้งเชฟ ศิลปิน และคนท้องถิ่นผู้รู้เรื่องอื่นๆ เช่นเดียวกับคุณ และทำให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าถึงกิจกรรมและสถานที่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะหาไม่พบด้วยตนเอง ผู้จัดประสบการณ์จะทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นที่ต้อนรับ และช่วยให้คนในกลุ่มเข้าถึงกันและกัน

พบปะกับชุมชนผู้จัดประสบการณ์

ผู้จัดประสบการณ์มีทั้งเชฟ ศิลปิน และคนท้องถิ่นผู้รู้เรื่องอื่นๆ เช่นเดียวกับคุณ และทำให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าถึงกิจกรรมและสถานที่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะหาไม่พบด้วยตนเอง ผู้จัดประสบการณ์จะทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นที่ต้อนรับ และช่วยให้คนในกลุ่มเข้าถึงกันและกัน

DJ Jigüe

ดีเจ จิกกู มุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความหลงใหลในดนตรีแอโฟร-คิวบา ผู้เข้าร่วมบางคนที่เขาพาไปรู้จักกับประวัติศาสตร์อันซับซ้อนของดนตรีคิวบา ถึงกับตามไปดูเขาเล่นดนตรีในออสติน, รัฐเท็กซัสด้วย

Toby

โทบีให้เช่าที่พักแก่ผู้เข้าพักจาก Airbnb มาหลายปีแล้ว ตอนนี้เธอเปิดสตูดิโอศิลปะเพื่อสอนเทคนิคการวาดภาพแก่นักเดินทางและคนท้องถิ่น

Mio

หลังจากเรียนเย็บปักถักร้อยที่วิทยาลัยศิลปะ มิโอะสร้างพิธีกรรมสวมกิโมโน เพื่อทำให้ศิลปะการสวมกิโมโนมีความเรียบง่ายขึ้น ตอนนี้เธอแบ่งปันพิธีกรรมเฉพาะตัวกับผู้เข้าร่วม และขายผลงานสร้างสรรค์ของเธอทางออนไลน์

วิธีการเริ่มต้น

นี่คือสรุปภาพรวมของกระบวนการจัดประสบการณ์ใน Airbnb
1
เรียนรู้ว่าเราตามหาอะไร
ลองดูมาตรฐานด้านคุณภาพของเราและดูว่าประสบการณ์ของคุณเหมาะกับ Airbnb ไหม
2
สร้างหน้าประสบการณ์ของคุณ
สร้างหน้าประสบการณ์ที่มีคำบรรยาย รูปถ่าย วิดีโอ และรายละเอียดอื่นๆ
3
ส่งให้ Airbnb ตรวจสอบ
ถ้าประสบการณ์ของคุณเป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเรา คุณก็เริ่มจัดประสบการณ์ได้เลย

วิธีการเริ่มต้น

นี่คือสรุปภาพรวมของกระบวนการจัดประสบการณ์ใน Airbnb
1
เรียนรู้ว่าเราตามหาอะไร
ลองดูมาตรฐานด้านคุณภาพของเราและดูว่าประสบการณ์ของคุณเหมาะกับ Airbnb ไหม
2
สร้างหน้าประสบการณ์ของคุณ
สร้างหน้าประสบการณ์ที่มีคำบรรยาย รูปถ่าย วิดีโอ และรายละเอียดอื่นๆ
3
ส่งให้ Airbnb ตรวจสอบ
ถ้าประสบการณ์ของคุณเป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเรา คุณก็เริ่มจัดประสบการณ์ได้เลย
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
ฉันต้องให้เช่าที่พักด้วยไหม ถึงจะจัดประสบการณ์ได้?
ไม่ คุณไม่ต้องให้เช่าที่พักรายคืนก็จัดประสบการณ์ได้
พันธะด้านเวลาคืออะไร?
คุณสามารถจัดประสบการณ์ได้บ่อยตามที่ต้องการ ลองปรับเปลี่ยนวันที่และเวลาได้ตามสบาย จนคุณพบรูปแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด
ฉันต้องมีใบอนุญาตธุรกิจไหม?
ประสบการณ์บางอย่างอาจต้องมีใบอนุญาตธุรกิจ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อย่าลืมตรวจสอบกฎหมายในท้องที่ของคุณเพื่อดูว่ากิจกรรมนั้นต้องมีใบอนุญาตชนิดใดหรือไม่ โดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการขนส่ง เรียนรู้เพิ่มเติม
สำรวจประสบการณ์อื่นๆ