ไม่รู้จะไปไหนดี ดีเลย

ยังไงก็ได้

ไม่รู้จะไปไหนดี ดีเลย

ยังไงก็ได้

ไม่รู้จะไปไหนดี ดีเลย

ยังไงก็ได้