ความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19

ยกระดับมาตรฐานความสะอาดที่พัก

ยกระดับมาตรฐานความสะอาด

ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันรักษาความปลอดภัยให้ชุมชน

ความปลอดภัยของชุมชนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา Airbnb ออกแนวปฏิบัติใหม่ด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการทำความสะอาดในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งสำหรับเจ้าของที่พักทั่วโลกมุ่งมั่นทำตาม เพื่อความสบายใจของผู้เข้าพักในยามที่ต้องเดินทางต่างถิ่น ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ Airbnb ขึ้นอีกขั้น โดยเจ้าของที่พัก* ทุกคนจะต้องตกลงที่จะทำตามแนวปฏิบัติใหม่นี้ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2020

ความปลอดภัยของชุมชนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา Airbnb ออกแนวปฏิบัติใหม่ด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการทำความสะอาดในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งสำหรับเจ้าของที่พักทั่วโลกมุ่งมั่นทำตาม เพื่อความสบายใจของผู้เข้าพักในยามที่ต้องเดินทางต่างถิ่น ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ Airbnb ขึ้นอีกขั้น โดยเจ้าของที่พัก* ทุกคนจะต้องตกลงที่จะทำตามแนวปฏิบัติใหม่นี้ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2020

สวมหน้ากาก
ผู้เข้าพักและเจ้าของที่พักต้องสวมหน้ากากเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กัน
การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร (6 ฟุต) ตามคำแนะนำขององค์กรสาธารณสุขระหว่างประเทศ
การทำความสะอาดแบบพิเศษ
เจ้าของที่พักทั่วโลกกำลังทยอยทำตาม 5 ขั้นตอนการทำความสะอาดแบบพิเศษที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

การทำความสะอาดแบบพิเศษ

สะอาดสะอ้าน อยู่สบาย

เราขอให้เจ้าของที่พักปฏิบัติตาม 5 ขั้นตอนการทำความสะอาดแบบพิเศษ โดยเพิ่มการลดเชื้อที่พักทั้งหลังเข้ามา นอกเหนือจากขั้นตอนทำความสะอาดพื้นฐาน ขั้นตอนเหล่านี้เป็นไปตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และมีจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยความชุมชน Airbnb

เราขอให้เจ้าของที่พักปฏิบัติตาม 5 ขั้นตอนการทำความสะอาดแบบพิเศษ โดยเพิ่มการลดเชื้อที่พักทั้งหลังเข้ามา นอกเหนือจากขั้นตอนทำความสะอาดพื้นฐาน ขั้นตอนเหล่านี้เป็นไปตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และมีจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยความชุมชน Airbnb

ที่พักใกล้ๆ

พื้นที่ส่วนตัว ห่างไกลความแออัด

บ้านพักส่วนตัว เช็คอินแบบไร้สัมผัส พื้นที่กลางแจ้งเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทดี ไม่คับแคบ วางแผนการเดินทางครั้งต่อไป ค้นหาที่พักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบตามต้องการ

บ้านพักส่วนตัว เช็คอินแบบไร้สัมผัส พื้นที่กลางแจ้งเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทดี ไม่คับแคบ วางแผนการเดินทางครั้งต่อไป ค้นหาที่พักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบตามต้องการ

เรามีคำตอบให้คุณ

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าที่พักทำตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและการทำความสะอาดฉบับใหม่หรือไม่?

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายนเป็นต้นไป เจ้าของที่พักทุกคน (ยกเว้นในประเทศจีน) จะต้องทำตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและการทำความสะอาดในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับใหม่ มิฉะนั้นบัญชีผู้ใช้อาจได้รับคำเตือน ถูกระงับ และถึงขั้นลบออกจาก Airbnb ในบางกรณี หากอยากรู้ว่าเจ้าของที่พักทำตามแนวปฏิบัตินี้หรือไม่ ให้มองหาคำว่า “ทำความสะอาดแบบพิเศษ” และไอคอนสะอาดวิ้งด้านบนหน้าที่พัก ถ้ามีก็ใช่เลย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความสะอาดแบบพิเศษของ Airbnb

นอกจากนี้ เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักทุกคนยังต้องทำตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 ที่องค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำ ซึ่งรวมถึงการสวมหน้ากากและรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ได้ร่วมเดินทางกับคุณ เช่น เจ้าของที่พัก และไม่ควรให้เช่าที่พักหรือเดินทาง หากคุณเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคหรือมีอาการของ COVID-19 อ่านหลักเกณฑ์ด้านสุขภาพสำหรับชุมชน Airbnb ในสถานการณ์ COVID-19

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยของที่พัก ก็สอบถามเจ้าของที่พักผ่านแอพ Airbnb ได้ทุกเมื่อ

ฉันจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองที่มีอยู่ได้อย่างไร?

หากต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกการยกเลิกที่ส่วนการเดินทางในหน้าเว็บไซต์หรือแอพ Airbnb เราจัดทำแหล่งข้อมูลนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยให้ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมทราบถึงนโยบายและขั้นตอนการยกเลิก ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมที่จองภายในวันที่ 14 มีนาคม 2020 แต่เดินทางไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 อาจมีสิทธิยกเลิกการจองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูข้อมูลนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย

ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมจะดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ COVID-19 ของ Airbnb ได้จากไหน?

เรามีทั้งบทความและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการจำกัดการเดินทาง นโยบาย และอีกหลายอย่างให้ศึกษาในศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำหรับนักเดินทาง

Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์มีนโยบายอะไรเกี่ยวกับ COVID-19 บ้าง?

Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์กลับมาเปิดให้บริการในประเทศที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐ ผู้เข้าร่วมและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์แบบเข้าร่วมตามสถานที่ต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนด ทั้งการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากาก และอยู่บ้านหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสเชื้อ COVID-19 หรือมีอาการเจ็บป่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการเข้าร่วมเอ็กซ์เรียนซ์

หากต้องการเข้าร่วมเฉพาะกลุ่มของตัวเอง ก็เลือกจองแบบส่วนตัวได้ ถ้ายังไม่สบายใจที่จะเข้าร่วมเป็นกลุ่ม หรือเอ็กซ์พีเรียนซ์แบบเข้าร่วมตามสถานที่ต่างๆ ยังไม่เปิดให้บริการในประเทศของคุณ เรายังมีเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์ให้เลือก

การจองแบบยืดหยุ่นของ Airbnb มีตัวเลือกอะไรบ้าง?

Airbnb มีนโยบายยกเลิกการจองให้เลือก 3 แบบ (ยืดหยุ่น ปานกลาง และเข้มงวด) ขึ้นอยู่กับเจ้าของที่พัก ซึ่งจะแสดงรายละเอียดไว้ที่หน้าหลักของที่พักแต่ละแห่ง เราจึงเพิ่มตัวกรองใหม่เพื่อช่วยให้ค้นหาที่พักที่มีนโยบายยกเลิกการจองแบบยืดหยุ่นได้ง่ายขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกรองใหม่

เจ้าของที่พักจะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากไหน?

เรารวบรวมบทความและแหล่งข้อมูลสำหรับเจ้าของที่พักไว้ในศูนย์ข้อมูล COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางการรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันและหลังช่วง COVID-19 และยังได้เรียบเรียงคู่มือการทำความสะอาดแบบพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ 5 ขั้นตอนการทำความสะอาดแบบพิเศษของ Airbnb

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายนเป็นต้นไป เจ้าของที่พักทุกคนจะต้องทำตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและการทำความสะอาดในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับใหม่ หากไม่รับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในวันดังกล่าว บัญชีผู้ใช้อาจได้รับคำเตือน ถูกระงับ และถึงขั้นลบออกจาก Airbnb ในบางกรณี

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

หลักเกณฑ์ด้านสุขภาพสำหรับชุมชน Airbnb ในสถานการณ์ COVID-19

มาตรการจำกัดการเดินทางและคำแนะนำการเดินทางทั่วโลก

นโยบายยกเลิกการจอง

แหล่งข้อมูลสำหรับชุมชน Airbnb