ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  คำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการให้เช่าที่พักในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

  คำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการให้เช่าที่พักในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

  มาดูว่าโปรแกรมและนโยบายยกเลิกการจองจะช่วยคุณได้อย่างไร
  ภายใน Airbnb วันที่ 5 มี.ค. 2020
  อ่าน 6 นาที

  อัพเดทวันที่ 30 มีนาคม 2020

  เราทราบดีถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณและธุรกิจให้เช่าที่พัก/จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ เพื่อความสะดวกของชุมชน Airbnb เราได้รวบรวมคำถามและตอบคำถามบางส่วนไว้ในหน้านี้ และเมื่อได้คำตอบเพิ่มเติม ก็จะคอยอัพเดทข้อมูลตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

  นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยคืออะไร?
  นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของ Airbnb ช่วยให้ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมและเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ยกเลิกการจองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง ภัยธรรมชาติ ข้อจำกัดการเดินทาง และเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิด จากการที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศการระบาดของ COVID-19 เราจึงขยายความครอบคลุมของนโยบายนี้ไปทั่วโลก* สำหรับทุกการจองที่ทำก่อนหรือในวันที่ 14 มีนาคม และมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมระหว่างวันที่ 14 มีนาคมถึง 31 พฤษภาคม สำหรับการจองที่เลยกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมแล้ว หรือจองหลังวันที่ 14 มีนาคม หรือมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมหลังวันที่ 31 พฤษภาคม นโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะมีผลตามปกติ

  *ไม่มีผลกับการเดินทางภายในจีนแผ่นดินใหญ่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ สำหรับการจองที่พัก Luxe หรือ Luxury Retreats จะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายการคืนเงินให้ผู้เข้าพัก Luxe

  Airbnb ช่วยเหลือเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ถูกยกเลิกการจองอย่างไร?
  เราสนับสนุนเงินจำนวน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกการจองเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับการยกเลิกการจองที่เข้าเกณฑ์ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย เราจะจ่ายเงินให้เจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ 25% ของจำนวนเงินที่จะได้รับหากยกเลิกการจองตามนโยบายที่เจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์กำหนด เช่น หากคุณจะได้รับเงิน 400 ดอลลาร์สหรัฐตามนโยบายยกเลิกการจองปกติ เราจะจ่ายให้คุณ 25% หรือ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ airbnb.com/250MSupport

  ผู้เข้าพักเพิ่งยกเลิกการจองของฉัน จะเกิดอะไรขึ้นจากนี้?
  เรารู้ว่าการยกเลิกการจองนั้นอาจทำให้หงุดหงิด แม้ว่าจะมีเหตุผลที่เข้าใจได้ก็ตาม อย่าลืมว่าผู้เข้าพักที่ยกเลิกการจองภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเราก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน และการยกเลิกการจองก็ถือเป็นการช่วยรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิก Airbnb หากผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมยกเลิกการจองตามนโยบายนี้ ก็จะมีสิทธิเลือกรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือเป็นเครดิตการเดินทาง Airbnb เราจะแจ้งให้ทราบและเลิกบล็อควันที่มีการจองในปฏิทินโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณรับผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมรายอื่นได้ และเราจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการจองที่ยกเลิกนั้น

  ผู้เข้าพักเดินทางมาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ฉันควรปฏิบัติอย่างไร?
  หากคุณกังวลเกี่ยวกับการให้เช่าที่พักแก่ผู้เข้าพักที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หรือรู้สึกว่าการให้เช่าที่พักในขณะนี้ไม่ปลอดภัย ก็ยกเลิกการจองที่พักที่เข้าเงื่อนไขผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb ได้ หลังจากนั้น จะได้รับการแจ้งเตือนว่าการจองนั้นเข้าเงื่อนไขการยกเลิกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้เข้าพักก็จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ซึ่งจะเป็นการดีหากคุณส่งข้อความแจ้งเหตุผลที่ต้องยกเลิกแก่ผู้เข้าพักโดยเร็วที่สุด

  โปรดอย่าลืมว่าเรามีนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การยกเลิกการจองอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะต้องเป็นไปตามนโยบายภายในของ Airbnb ตลอดจนแนวทางปฏิบัติและประกาศคำแนะนำของทางราชการเกี่ยวกับสถานการณ์และพื้นที่ที่เข้าเงื่อนไข

  ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สะดวกใจที่จะให้เช่าที่พัก?
  เราเข้าใจความกังวลของคุณในการให้เช่าที่พักในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้ โปรดคำนึงถึงนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติก่อนที่จะยกเลิกการจอง อย่าลืมปฏิบัติต่อนักเดินทางแต่ละคนด้วยความเคารพและไม่กีดกัน ไม่ว่าขณะจองหรือยกเลิกการจองก็ควรใช้มาตรฐานเดียวกัน เราได้สรุปแนวทางและคำถาม เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ

  มีอะไรที่ฉันทำได้บ้างเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจให้เช่าที่พักของฉัน?
  แม้ว่านักเดินทางหลายคนเลือกที่จะอยู่บ้านในสถานการณ์แบบนี้ แต่ก็มีบางคนที่ยังสนใจการเข้าพักในท้องถิ่น รวมถึงวางแผนการเดินทางในอนาคต เราจึงพยายามเน้นที่พักที่มีนโยบายยกเลิกการจองแบบยืดหยุ่น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้เข้าพัก และรวบรวมเคล็ดลับที่จะช่วยลดผลกระทบจาก COVID-19 ต่อธุรกิจให้เช่าที่พัก และจะคอยช่วยเหลือคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

  Airbnb จะสนับสนุนเจ้าของที่พักที่ใช้นโยบายแบบยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างไร?
  เราพัฒนาชุดเครื่องมือและโปรแกรมเพื่อช่วยหาทางออกที่เหมาะสมแก่เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ และสนับสนุนแผนการเดินทางแบบยืดหยุ่นมากขึ้น

  • เริ่มด้วยการสร้างระบบที่เอื้อต่อการหาที่พักที่ใช้นโยบายแบบยืดหยุ่น
  • นอกจากนี้ เรายังเปิดตัวเครื่องมือที่จะช่วยให้เจ้าของที่พักคืนเงินผู้เข้าพักที่ต้องการยกเลิกการจองได้อย่างง่ายดาย

  เราจะคอยอัพเดทข้อมูลไปพร้อมๆ กับเริ่มเปิดให้ใช้ชุดเครื่องมือและโปรแกรมในช่วงสัปดาห์ต่อจากนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  Airbnb จะเก็บค่าธรรมเนียมการจองที่ยกเลิกหรือไม่?
  เมื่อการจองถูกยกเลิกตามนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมมีสิทธิเลือกว่าจะรับคืนเงินเต็มจำนวน หรือรับเครดิตการเดินทางที่มีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินที่จองบวกกับค่าธรรมเนียม โดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ต้องยกเลิกการจองที่เข้าเกณฑ์

  เราขอชี้แจงว่าจะคืนค่าบริการเต็มจำนวน หรือให้เป็นเครดิตการเดินทางสำหรับทุกการจองที่ได้รับความคุ้มครองอีกด้วย

  หากยกเลิกการจองที่เข้าเกณฑ์ไป ฉันจะรับการจองใหม่ได้หรือไม่?
  คุณสามารถตอบรับการจองใหม่ในวันที่ที่ยกเลิกไปแล้วได้ แม้จะเป็นผู้ยกเลิกการจองเอง

  ฉันจะสูญเสียสถานะเจ้าของที่พักดีเด่นหรือไม่ถ้ายกเลิกการจองที่เข้าเกณฑ์?
  ไม่ การยกเลิกการจองภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย จะไม่มีผลกระทบต่ออัตราการยกเลิกการจองที่กำหนดให้ไม่เกิน 1% เพื่อรักษาสถานะเจ้าของที่พักดีเด่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเจ้าของที่พักดีเด่นในครั้งต่อไป

  ถ้าเจ้าของที่พักยกเลิกการจองที่เข้าเกณฑ์ จะมีการลงโทษอื่นๆ อีกหรือไม่?
  ไม่ จะไม่มีการลงโทษจากการยกเลิกแบบมาตรฐาน สำหรับเจ้าของที่พักที่ต้องยกเลิกการจองภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย

  ฉันเป็นผู้จัด Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ ฉันต้องรู้อะไรบ้าง?
  เราระงับการจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ทั้งหมดไว้ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมถึง 30 เมษายน 2020 เป็นอย่างน้อย เนื่องจากเอ็กซ์พีเรียนซ์ออกแบบมาให้ผู้คนได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน และองค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำว่าควรงดการปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะนี้ เราจึงจำเป็นต้องตัดสินใจเช่นนี้ เพราะเป็นวิธีที่ดีสุดวิธีหนึ่งที่จะช่วยปกป้องชุมชนได้ อ่านบทความนี้ในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อดูข้อมูลอัพเดทล่าสุด

  ฉันจะช่วยป้องกันโรคระบาดอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้อย่างไร?
  จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมโรค (CDC) การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ (เช่น สวิตช์ไฟ ลูกบิดประตู มือจับตู้) และการล้างมือเป็นประจำ ช่วยให้คุณและผู้เข้าพักปลอดภัยได้ ดูเคล็ดลับการทำความสะอาดและคำแนะนำด้านสุขอนามัยจาก CDC ได้ที่นี่

  อีเวนท์ต่างๆ กำลังถูกยกเลิก นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของ Airbnb จะคุ้มครองการจองเหล่านี้หรือไม่?
  เราทราบดีว่านักเดินทางจำนวนมากจองที่พักใน Airbnb เพื่อเข้าร่วมอีเวนท์ต่างๆ เช่น Coachella, SXSW, Mobile World Congress และอื่นๆ หากมีการยกเลิกอีเวนท์ และการจองนั้นไม่อยู่ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย ขอแนะนำให้ผู้เข้าพักตรวจสอบนโยบายยกเลิกการจองและติดต่อเจ้าของที่พักเพื่อหาทางเลือกอื่น

  เราได้เปิดตัวเครื่องมือที่จะช่วยให้เจ้าของที่พักคืนเงินสำหรับการจองที่อยู่นอกเหนือนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยได้

  ฉันให้เช่าที่พัก Airbnb Luxe หรือ Luxury Retreats นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยมีผลกับฉันหรือไม่?
  ไม่ นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับการจองที่พัก Airbnb Luxe หรือ Luxury Retreats ซึ่งมีนโยบายการคืนเงินให้ผู้เข้าพัก Luxe

  แยกต่างหาก

  ฉันต้องการความช่วยเหลือ ฉันจะหาแหล่งข้อมูลออนไลน์ได้ที่ไหน?
  เราทราบดีว่าเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดเวลาที่ติดต่อแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือทันที เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณได้รับความช่วยเหลือและข้อมูลที่ต้องการ นอกเหนือจากการติดต่อทางโทรศัพท์ แชท และอีเมลที่เราพยายามตอบกลับโดยเร็วที่สุดแล้ว เรายังเปิดใช้งาน airbnb.com/COVID เพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่ง

  ปัญหาทั่วไปแก้ไขได้ทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะหากการจองนั้นอยู่ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย ดูคำตอบเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา เจ้าของที่พักหลายคนแบ่งปันเคล็ดลับและการสนับสนุนในศูนย์ชุมชนของเรา

  ฉันยังมีคำถาม ฉันควรติดต่อใคร?
  เราขอแนะนำให้คุณติดต่อทีมสนับสนุนชุมชนของเรา หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือในการยกเลิกการจอง เราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจในความจำเป็นที่เราต้องให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาเร่งด่วนก่อน และขอความกรุณาติดต่อเราในกรณีที่การจองของคุณอยู่ในช่วง 72 ชั่วโมงต่อจากนี้เท่านั้น หากมีคำถามเร่งด่วน โปรดหาคำตอบใน airbnb.com/COVID หรือศูนย์ช่วยเหลือ

  เรายินดีช่วยเหลือ เพราะทราบดีว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณมากเพียงใด ขอขอบคุณที่ร่วมมือกันเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสมาชิก Airbnb

  ข้อมูลในบทความนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเผยแพร่

  Airbnb
  5 มี.ค. 2020
  ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม?

  คุณอาจชอบ

  คุณอาจชอบ

  ดูหัวข้ออื่นๆ