คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว

แนวปฏิบัติและเคล็ดลับความปลอดภัย

เคล็ดลับความปลอดภัยทั่วไป

สำหรับผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์

สำหรับเจ้าของที่พัก