คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

แหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกา

Remember: In an emergency situation, or if your personal safety is threatened, contact local police or emergency services immediately.

Whether you're hosting or traveling, here are some resources for support along the way.

Emergency contact information

  • Emergency—Medical/Fire/Police: 911
  • National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-SAFE (7233)
  • National Sexual Assault Hotline: 1-800-656-HOPE (4673)
  • National Substance Abuse and Mental Health [SAMHSA]: 1-800-662-HELP (4357)
  • National Human Trafficking Hotline: 1-888-373-7888
  • Drug Trafficking: US DEA

Travel and documentation

Suicide and self-harm

Health and disease

Special planning considerations

Elevator safety

  • For Hosts considering installing residential elevators or who have already done so, it’s important to be aware of safety guidance from the Consumer Product Safety Commission (CPSC) on how to protect against gaps within residential elevators. Review the CPSC’s advisory and guidance.

We're here to help

If there’s an emergency in progress, please contact local emergency services or law enforcement authorities for assistance.

For other safety issues, we’re available 24 hours a day. Read more about how to contact us in our Help Center.

We take threats of suicide and self-harm very seriously and may reach out to authorities to request a wellness check if we are notified that there is an imminent safety risk.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน