คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว

การจัดการบัญชีผู้ใช้

การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

การปิดใช้งานหรือลบ

ผู้ได้รับการแนะนำ