ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  อัพเดท COVID-19
  หากแผนการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ก็เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองได้ที่หน้า "การเดินทาง"

  จะเกิดอะไรขึ้นถ้า Airbnb ปิดบัญชีของฉัน?

  Airbnb อาจจำกัด ระงับ หรือปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ

  การปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวอาจเป็นผลจากอัตราการตอบกลับหรืออัตราการตอบรับ ในกรณีนี้คุณจะเปิดใช้งานใหม่ได้โดยทำตามขั้นตอนในอีเมลที่ได้รับ

  การปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณอาจเกิดขึ้นในระหว่างตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ Airbnb การตรวจสอบบัญชีผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการยกระดับมาตรฐานชุมชนของเรา การปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ และการเสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การปิดใช้งานหรือระงับบัญชีผู้ใช้ยังอาจเป็นผลมาจากการรายงานปัญหาไปที่ทีมบริการลูกค้าของเราด้วย Airbnb ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นหากมีรายงานการละเมิดมาตรฐานชุมชน เราจะตรวจสอบและดำเนินการอย่างเหมาะสม

  เป้าหมายของเราคือการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลการดำเนินการกับบัญชีผู้ใช้ แต่คุณก็อาจไม่ได้รับแจ้งโดยตรงสำหรับเหตุการณ์ต่อไปนี้:

  • การปิดใช้งานหรือระงับบัญชีผู้ใช้
  • คุณอาจเข้าใช้แพลตฟอร์ม บัญชีผู้ใช้หรือเนื้อหา หรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนชุมชน Airbnb ไม่ได้

  หากมีการปิดใช้งานหรือระงับบัญชีผู้ใช้ การจองที่กำลังจะมาถึง รอดำเนินการ หรือที่ตอบรับแล้วของคุณ ไม่ว่าในฐานะเจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพัก อาจถูกยกเลิก และคุณจะไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยสำหรับการจองที่ยกเลิกไปเนื่องจากการระงับการให้บริการ เราอาจ:

  • แจ้งให้ผู้เข้าพักหรือเจ้าของที่พักทราบว่าการจองถูกยกเลิก
  • คืนเงินให้ผู้เข้าพักเต็มจำนวน ไม่ว่านโยบายยกเลิกการจองที่พักจะเป็นอย่างไร
  • ติดต่อผู้เข้าพักเกี่ยวกับที่พักอื่นที่ว่าง
  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?