คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
ข้อกำหนดทางกฎหมาย

AirCover สำหรับผู้เข้าพักและประกันการเดินทางหรือประกันคุ้มครองการเดินทาง

AirCover for guests is different from travel or reservation insurance. AirCover for guests is provided for free with every booking, while travel insurance (for guests in the US, EU, and UK) or reservation insurance (for guests in FR) can be purchased separately during checkout.

What is AirCover for guests?

If there’s a serious issue with your Airbnb that your Host can't resolve, we’ll help you find a similar place, depending on availability at comparable pricing. If a similar place isn’t available or you’d prefer not to rebook, we’ll give you a full or partial refund.

AirCover for guests provides support if your Host cancels within 30 days of check-in, you’re unable to check-in, or the listing is significantly different than advertised and your Host can’t fix it or you feel unsafe in your Airbnb.

Learn more about AirCover for guests.

What is travel or reservation insurance? 

Travel is rewarding, but sometimes things don’t go as expected. People can get sick, flights can get canceled, and bags can go missing. To help protect you financially, there’s travel or reservation insurance.

  • Airbnb guests who live in the United States, United Kingdom, Germany, Spain, Italy, Ireland, Netherlands, Austria, and Portugal can purchase travel insurance on the checkout page. The travel insurance policies are offered by Generali's Europ Assistance Group, trading under the Generali name in the US and Europ Assistance in the EU and UK. Learn more about what’s covered.
  • Airbnb guests who live in France can purchase reservation insurance on the checkout page. The policy is underwritten by Europ Assistance, a leading travel insurer. Learn more about what’s covered.

Don’t live in any of the above counties? Guests everywhere can purchase travel insurance outside of Airbnb, directly through a travel insurance company’s website or by shopping around on a comparison site.

How AirCover for guests works with travel or reservation insurance

Here’s an example of how AirCover for guests and travel or reservation insurance can work together.

You arrive at your destination and learn that the airline has sent your baggage to the wrong city and you won’t get it back for at least 24 hours. You then check-in at the place to stay and find out that the number of bedrooms at the place are less than advertised.

In this situation, AirCover for guests can help you find a new place to stay, depending on availability at comparable pricing. If you purchased travel or reservation insurance with your Airbnb reservation or booking, you can also file a claim with Generali or Europ Assistance SA to get reimbursed for certain extra things you have to buy while waiting for your baggage, like clothing and toiletries.

For US residents

The travel insurance policy described in this article is offered by Airbnb Insurance Agency LLC, 222 Broadway, Floor 26, New York, N.Y. 10038, (California license number 6001912), which is licensed as an insurance agency in all states of the U.S. and the District of Columbia, and underwritten by Generali US Branch (NAIC #11231) of New York, N.Y. Generali US Branch operates in the following jurisdictions under these names: California: Generali Assicurazioni Generali S.P.A. (U.S. Branch); Colorado: Assicurazioni Generali – (U.S. Branch); Oregon: Generali U.S. Branch DBA The General Insurance Company of Trieste & Venice; Virginia: The General Insurance Company of Trieste and Venice – (U.S. Branch). The insurance policy benefits and services are described on a general basis and are subject to certain conditions and exclusion. 


For EU residents

The travel insurance policy described in this article is underwritten by Europ Assistance SA (Irish branch) and offered by the insurance intermediary Aon Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros S.A.U. with Airbnb Marketing Services S.L.U. acting as an external collaborator. Europ Assistance SA is supervised by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) in France, and its Irish branch is regulated by the Central Bank of Ireland for conduct of business rules. Full terms and conditions apply. 

For France residents

The reservation insurance is offered by Airbnb Ireland Insurance Services Limited and underwritten by Europ Assistance S.A. Irish Branch. Airbnb Ireland Insurance Services Limited is regulated by the Central Bank of Ireland. Terms and conditions apply. For UK residents 

The travel insurance policy described in this article is underwritten by Europ Assistance S.A. UK Branch. Europ Assistance S.A. is supervised by the French Supervisory authority (ACPR), 4, place de Budapest, CS92459 - 75436 Paris Cedex 09, France. Europ Assistance S.A. UK Branch is authorized by the Prudential Regulation Authority. Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our regulation by the Prudential Regulation Authority are available on request.

This travel insurance is arranged by Airbnb UK Services Limited. Airbnb UK Services Limited is an appointed representative of Aon UK Limited, who is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority. Aon UK Limited’s FCA register number is 310451, you can check this by visiting the Financial Services Register | FCA or calling 0800 111 6768. Travel Insurance is available to guests aged 18 and over. Full terms and conditions apply. FP.AFF.344.LC.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน