คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
คำแนะนำ

การรับเงิน

Congrats! You’ve earned it (literally). Now, when will you get it? Here’s important info on all things payment, and how to make sure you get paid the way you want to.

Payout set-up

When you first become a Host, you’ll need to make sure you have a payout method set up for your account. It might take a little while for it to get fully set up, so we recommend doing it as soon as possible. But how do you choose your payout currency? It’s based on the country and method you selected when you first added your payout method. Be aware that you can’t change a payout method’s currency once you’ve added it, but you can set up a new payout method in a different currency at any time. 

Verification time for new payout methods
Learn how long it takes to add a payout method and how it works.

Add a payout method
Find out how to make changes to your payout method in your account.

Set up a default payout method
Specify which payment method you want to be your default in your account.

Choose a payout currency
Decide which currency you’re paid in and learn how to add other payout methods at any time.

Set a minimum payout amount
Learn how to reduce the total you receive to cut down on transaction fees charged by your bank or financial service provider.

Amount and timing

Airbnb typically releases your payout 24 hours after your guest’s scheduled check-in time. The time it takes for the funds to arrive in your account depends on your payout method and any bank holidays or weekends. Also, if you have a minimum payout amount set, or you’re hosting a longer stay, it might take longer or the payouts might be on a different schedule.

When you’ll get your payout
Read about how Airbnb releases your payout about 24 hours after your guest’s scheduled check-in time.

Find your payout information
Learn how to use your Transaction History to check the status of your payouts and review detailed info on your earnings.

Calculating your payout
Details on how to break down your payout and details on the Host service fee.

Your payout if a guest cancels
Find out what happens with your payout and if a guest is refunded when they cancel (either before or during a trip).

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าของที่พัก

  จะได้รับเงินเมื่อไร?

  เราจะส่งเงินให้คุณประมาณ 24 ชั่วโมงหลังจากผู้เข้าพักเช็คอิน แต่ระยะเวลาที่เงินจะเข้าบัญชีขึ้นอยู่กับธนาคารและวิธีรับเงินของคุณ
 • เจ้าของที่พัก

  ตั้งค่าวิธีรับเงินใหม่

  เราต้องใช้เวลาตรวจสอบวิธีรับเงินใหม่สักพัก เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น "พร้อม" เวลาที่ใช้ตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับวิธีรับเงิน
 • เจ้าของที่พัก

  คำนวณการรับเงิน

  เงินค่าที่พักที่ได้รับจะคิดจากราคาต่อคืนบวกกับค่าธรรมเนียมอื่นๆ (เช่น ค่าทำความสะอาด) ไม่รวมค่าบริการเจ้าของที่พัก
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน