คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

ตั้งค่าวิธีรับเงินใหม่

Adding a new payout method is quick and easy, but it does take a little time for the new method to be verified. Once that happens, its status will change to Ready.

Payout options and currencies differ by country and region. The average verification time for each payout method is:

  • Fast Pay: Verified instantly if eligible
  • Bank account: 5-7 business days
  • PayPal: Up to 2 business days
  • Payoneer Prepaid Debit Mastercard: Generally, 2 business days for approval, 4–15 days until you get your physical card
  • International wire: Up to 2 business days
  • Western Union: Up to 2 business days, depending on country
  • MLC Card: Payouts to your MLC card (available for Cuba Hosts only)

Find out more about when you'll get your payout.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน