คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

ฉันจะสร้างลิงค์แบบเฉพาะตัวสำหรับที่พักได้อย่างไร?

เจ้าของที่พักจะสร้างที่อยู่เว็บสำหรับที่พัก และนำทางผู้ใช้ไปหน้าที่พักได้ด้วยลิงค์แบบเฉพาะตัว

วิธีสร้างหรือลบลิงค์แบบเฉพาะตัว:

 1. ไปหน้าที่พัก
 2. เลือกที่พักที่ต้องการสร้างลิงค์แบบเฉพาะตัว
 3. จากรายละเอียดที่พัก ให้ค้นหาลิงค์แบบเฉพาะตัว แล้วเลือกแก้ไข

ที่พักแต่ละแห่งมีลิงค์แบบเฉพาะตัวได้เพียงลิงค์เดียว เจ้าของที่พักที่มีที่พักหลายแห่งจึงตั้งค่าลิงค์สำหรับที่พักแต่ละแห่งได้ ส่วนเจ้าของที่พักที่ใช้เครื่องมือให้เช่าที่พักสำหรับมืออาชีพก็สร้างลิงค์แบบเฉพาะตัวสำหรับหน้าเพจ Pro Marketing ได้ 1 ลิงค์เช่นกัน

นโยบายสำหรับลิงค์แบบเฉพาะตัว

ที่อยู่เว็บจะใช้ได้กับที่พักหรือบัญชีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่เท่านั้น ซึ่งอาจถูกยกเลิกได้ หากที่พักหรือบัญชีผู้ใช้นั้นถูกปิดใช้งานหรือถูกลบออกจาก Airbnb ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด

คุณไม่ใช่เจ้าของลิงค์แบบเฉพาะตัว ดังนั้น หากมีการละเมิดนโยบายหรือเงื่อนไข Airbnb มีสิทธิยุติการใช้ลิงค์นี้ได้

ลิงค์แบบเฉพาะตัวห้ามมิให้มี:

 • การดัดแปลงคำว่า "Airbnb" หรือมีเนื้อหาที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การใช้แบรนด์
 • คำว่า "ตรวจสอบแล้ว"
 • คำว่า "อย่างเป็นทางการ" เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบุคคล สถานที่ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายวรรคตอน ยกเว้นเครื่องหมายยัติภังค์
 • อักขระน้อยกว่า 3 ตัว
 • การฝ่าฝืนนโยบายเนื้อหาของ Airbnb

ลิงค์แบบเฉพาะตัวห้ามมิให้มีเฉพาะ:

 • ประเภทที่พักทั่วไป (เช่น อพาร์ทเมนท์ เคบิน บ้านต้นไม้ ลอฟท์ บ้าน)
 • ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั่วไป (เช่น ซานฟรานซิสโก)
 • ตัวเลข (ทุก URL ต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษร)

ตัวอย่าง URL ที่ยอมรับได้:

 • /french-alps-vacation-homes-and-cabins
 • /babu-getaways
 • /helens-homes
 • /private-room-in-barcelona-city-center
บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน