คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี
โฮสต์

แชร์ที่พัก

Do you have multiple listings? You can showcase them all on your Host profile page and share them on Facebook, Twitter, Messenger, and via email. Potential guests will be able to browse your listings and find out more about you. If guests want to get more info on a specific listing, they can always go to each listing’s page.

You can also create a custom link for each of your listings—find out more.

Note: If you previously used an Airbnb pro marketing page, this info will now appear in your Host profile, and these pages will be redirected to your profile as well. If you used a custom link for your pro marketing page, you can still edit or delete it using your professional hosting tools in your account settings. We encourage you to check your profile to ensure it has all the info you want.


บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน