คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน

นโยบายการคืนเงินให้ผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์

ระบบแปลบทความนี้ให้โดยอัตโนมัติ

วันที่มีผลบังคับใช้: 15 กรกฎาคม 2022

บทความนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคืนเงินให้ผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์

นโยบายการคืนเงินสำหรับเอ็กซ์พีเรียนซ์นี้อธิบายวิธีจัดการการคืนเงินเมื่อผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ยกเลิกการจองหรือปัญหาเอ็กซ์พีเรียนซ์อื่นส่งผลกระทบต่อเอ็กซ์พีเรียนซ์

ปัญหาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

คำว่า “ปัญหาเกี่ยวกับประสบการณ์” หมายถึงสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ยกเลิกเอ็กซ์พีเรียนซ์
  • ผู้จัดไม่สามารถจัดหรือดำเนินการเอ็กซ์พีเรียนซ์ได้รวมถึงปัญหาทางเทคนิคของผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์
  • ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์มาถึงช้ากว่า 15 นาทีทำให้ผู้เข้าร่วมไม่ได้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์
  • เอ็กซ์พีเรียนซ์มีของขวัญหรือมีอันตรายต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วม
  • เอ็กซ์พีเรียนซ์จริงไม่ตรงกับประสบการณ์ตามที่อธิบายไว้ตอนจองหรือจากมาตรฐานและข้อกำหนดของ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ในลักษณะที่คาดว่าจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วม

จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ยกเลิกเอ็กซ์พีเรียนซ์

หากผู้จัดยกเลิกการจองเอ็กซ์พีเรียนซ์ผู้เข้าร่วมจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนโดยอัตโนมัติ

จะเกิดอะไรขึ้นหากมีปัญหาอื่นส่งผลกระทบต่อเอ็กซ์พีเรียนซ์

ต้องรายงานปัญหาเกี่ยวกับประสบการณ์อื่นๆให้เราทราบภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากเกิดปัญหาขึ้น หากพบว่าปัญหาประสบการณ์ส่งผลกระทบต่อเอ็กซ์พีเรียนซ์เราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนหรือบางส่วน จำนวนเงินที่คืนจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาประสบการณ์ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมประสบการณ์ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์อย่างไรและผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์จะเข้าร่วมและเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ได้หรือไม่

วิธีขอเงินคืน

หากต้องการมีสิทธิได้รับเงินคืนสำหรับปัญหาประสบการณ์นอกเหนือจากการยกเลิกการจองของผู้จัดผู้เข้าร่วมอาจส่งคำขอโดยติดต่อเรา ต้องส่งคำขอถึงเราภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากเกิดปัญหาเกี่ยวกับประสบการณ์และได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นรูปถ่ายหรือการยืนยันเงื่อนไขของผู้จัดหรือผู้เข้าร่วมคนอื่นๆเราจะพิจารณาว่ามีปัญหาเกี่ยวกับประสบการณ์เกิดขึ้นหรือไม่โดยการประเมินหลักฐานที่มีอยู่

นโยบายนี้มีผลต่อเจ้าของที่พักอย่างไร

หากผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ยกเลิกการจองเอ็กซ์พีเรียนซ์หรือปัญหาอื่นที่ส่งผลกระทบต่อเอ็กซ์พีเรียนซ์ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะไม่ได้รับเงินหรือจะลดยอดเงินคืนให้ผู้เข้าร่วม ในสถานการณ์ส่วนใหญ่เราจะพยายามยืนยันคำขอของผู้เข้าพักกับเจ้าของที่พักนอกจากนี้เจ้าของที่พักยังส่งข้อความปฏิเสธปัญหาเอ็กซ์พีเรียนซ์ได้ด้วยโดยติดต่อเรา

ข้อควรทราบอื่นๆ

นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้กับการจองทั้งหมดที่ทำในวันที่หรือหลังวันที่มีผลบังคับใช้เมื่อนโยบายนี้มีผลบังคับใช้นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้และมีผลเหนือนโยบายยกเลิกการจองที่พัก ก่อนส่งคำขอคืนเงินผู้เข้าพักจะต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบและพยายามแก้ไขปัญหาเอ็กซ์พีเรียนซ์กับผู้จัดโดยตรง ในส่วนของการแก้ปัญหาผู้เข้าพักสามารถขอเงินคืนโดยตรงจากเจ้าของที่พักโดยใช้ศูนย์แก้ปัญหา เราอาจลดจำนวนเงินคืนภายใต้นโยบายนี้เพื่อแสดงการคืนเงินหรือการบรรเทาทุกข์อื่นๆที่เจ้าของที่พักส่งให้โดยตรง

หากผู้เข้าร่วมแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถรายงานปัญหาประสบการณ์ได้ทันท่วงทีเราอาจอนุญาตให้รายงานปัญหาเอ็กซ์พีเรียนซ์ล่าช้าภายใต้นโยบายนี้ได้ นโยบายนี้จะไม่คุ้มครองปัญหาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมหรือผู้ที่ได้รับเชิญหรือสัตว์เลี้ยง การส่งรายงานหลอกลวงละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเราและอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก

การตัดสินใจของเราภายใต้นโยบายนี้มีผลผูกพันแต่ไม่มีผลต่อสิทธิตามสัญญาหรือตามกฎหมายอื่นที่อาจมี สิทธิที่ผู้เข้าพักหรือเจ้าของที่พักอาจมีเพื่อเริ่มดำเนินการทางกฎหมายจะไม่ได้รับผลกระทบนโยบายนี้ไม่ใช่การประกันภัยและไม่มีการจ่ายเบี้ยประกันโดยผู้เข้าพักหรือเจ้าของที่พัก สิทธิและข้อผูกพันทั้งหมดภายใต้นโยบายนี้เป็นเรื่องส่วนตัวสำหรับผู้เข้าพักและเจ้าของที่พักที่จองและไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้ผู้เข้าพักได้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของเรานโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้กับเอ็กซ์พีเรียนซ์แต่จะไม่มีผลกับการจองที่พัก Luxe หรือการเข้าพัก

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน