การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักของ Airbnb

การคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับเจ้าของที่พักทุกรายและที่พักทุกแห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ฟรีสำหรับทุกการจอง ตลอดเวลา
เมื่อใดก็ตามที่ผู้เข้าพักทำการจองและเข้าพักในที่พักของคุณ คุณจะได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักของเราโดยอัตโนมัติ
ใส่ใจและครอบคลุม
การคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อจำเป็น นับเป็นการคุ้มครองสูงสุดในธุรกิจการเดินทาง เพราะเราพร้อมอยู่เคียงข้างชุมชนของเรา

เราจะค่อยช่วยเรื่องการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก

เรามุ่งมั่นในการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ทั่วโลก เรามีแพลตฟอร์มรับส่งข้อความและเครื่องมือแก้ปัญหาออนไลน์ไว้ให้คุณใช้ส่งคำขอเกี่ยวกับความเสียหายให้ผู้เข้าพัก ซึ่งผู้เข้าพักจะตอบกลับผ่านช่องทางเหล่านี้ได้ด้วย หากผู้เข้าพักชำระเงินไม่ได้หรือไม่เต็มใจชำระเงิน การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักของเราช่วยได้
มีอะไรได้รับการคุ้มครอง?
 • ความเสียหายต่อที่พักของเจ้าของที่พัก (บ้าน, ยูนิต, ห้อง, ทรัพย์สิน)
 • ที่พัก Airbnb ทุกแห่งในทุกประเทศ
  การชำระเงินผ่านการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักของเรา
   เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น จะต้องส่งเอกสารหลักฐาน (รูปถ่าย ใบเสร็จ ฯลฯ) เพื่อใช้ประกอบในกระบวนการแก้ไขปัญหา โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักเพื่อดูเงื่อนไข ข้อจำกัด และข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง
   มีอะไรที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง?
   • การเคลมอาการบาดเจ็บส่วนบุคคลและความเสียหายต่อทรัพย์สินจากบุคคลที่สาม (ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดย การรับประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักของเรา)
   • ความเสียหายต่อพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันหรือส่วนกลางของอาคารที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของที่พัก
   • เงินสดและหลักทรัพย์
   • ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง
   • ความเสียหายจากการสึกหรอตามปกติ
    สิ่งของบางอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: งานศิลปะ ของโบราณรวมถึงเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับ พรมราคาแพง ของสะสม และสิ่งของอื่นๆ อาจได้รับการคุ้มครองที่จำกัดกว่าภายใต้การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก
    จะรายงานความเสียหายต่อทรัพย์สินใช่ไหม?
    โปรดติดต่อเราเพื่อรายงานความเสียหายต่อทรัพย์สิน
    การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักไม่ใช่นโยบายประกันภัย หากต้องการความคุ้มครองที่นอกเหนือขอบเขตการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb ขอแนะนำให้ซื้อประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองคุณและที่พักสำหรับกรณีความเสียหายที่เกิดจากผู้เข้าพักซึ่งไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก
    พร้อมเริ่มให้เช่าที่พักแล้วหรือยัง?
    เริ่มก้าวต่อไปในการสร้างรายได้เสริมด้วยบ้านของคุณ
    ดูข้อมูลเพิ่มเติม
    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก
    เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ