ข้ามไปยังเนื้อหา
โบสถ์

St. Nicholas Church of Ireland

สถานที่
Adare, County Limerick
เบอร์โทร(061) 396 227
เว็บไซต์adarekilmallock.org