แบ่งเวลาเข้าพัก

8–15 ต.ค.

แบ่งเวลาเข้าพัก 2 แห่ง