แบ่งเวลาเข้าพัก

7–14 ต.ค.

แบ่งเวลาเข้าพัก 2 แห่ง