ที่พัก 18 แห่ง

เข้าพักทั้งในYancheng DistrictและQiaotou District
$289 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในNiaosong DistrictและQianzhen District
$110 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งใน左營區และYancheng District
$50 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งใน左營區และNiaosong District
$80 เฉลี่ยต่อคืน
พัก 2 แห่งในYancheng District
$47 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในYancheng DistrictและNiaosong District
$91 เฉลี่ยต่อคืน
ที่พัก 2 แห่งในNiaosong Districtอยู่ห่างกันไม่ถึง 1 ไมล์
$67 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในNiaosong DistrictและQianzhen District
$110 เฉลี่ยต่อคืน
เข้าพักทั้งในZuoying DistrictและNiaosong District
$1,468 เฉลี่ยต่อคืน