ดูมาตรการจำกัดการเดินทางในสถานการณ์ COVID-19 ก่อนจะจอง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เอ็กซ์พีเรียนซ์ทั้งหมด

ฮาวานา
Cuba Bar Hop
เริ่มที่ ราคา$35/คน
ฮาวานา
Havana Alternative Party
เริ่มที่ ราคา$25/คน
ฮาวานา
Order your Cuban Tropical Breakfast
เริ่มที่ ราคา$295/คน
ฮาวานา
Malecon Sunset Gathering
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$25ราคาหลังหักส่วนลด:$20/คน
ฮาวานา
Descubre Gay Friendly Bar
เริ่มที่ ราคา$22/คน
ฮาวานา
Havana Yummy
เริ่มที่ ราคา$60/คน
ฮาวานา
Havana Salsa Lovers dancing experience
เริ่มที่ ราคา$69/คน