ข้ามไปยังเนื้อหา
ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  คำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการให้เช่าที่พักในสถานการณ์ COVID-19

  คำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการให้เช่าที่พักในสถานการณ์ COVID-19

  มาดูว่าโปรแกรมและนโยบายยกเลิกการจองจะช่วยคุณได้อย่างไร
  โดย Airbnb วันที่ 5 มี.ค. 2020
  อ่าน 2 นาที
  อัพเดทเมื่อ 21 เม.ย. 2021

  เราทราบดีถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณและธุรกิจให้เช่าที่พัก เพื่อความสะดวกของชุมชน Airbnb เราได้รวบรวมคำถามและตอบคำถามบางส่วนไว้ในหน้านี้ และจะอัพเดทข้อมูลตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและเมื่อมีคำตอบเพิ่ม

  นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยคืออะไร และการจองใดที่เข้าเกณฑ์?
  นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของ Airbnb ช่วยให้ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมและเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ยกเลิกการจองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง ภัยธรรมชาติ มาตรการจำกัดการเดินทาง และเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิด จากคำประกาศขององค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าด้วยการระบาดใหญ่ของ COVID-19 นโยบายนี้จึงอาจมีผลบังคับใช้กับการจองที่เข้าเกณฑ์* ซึ่งทำก่อนหรือในวันที่ 14 มีนาคม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย รวมถึงวันที่และสถานที่ซึ่งเข้าเกณฑ์ได้ที่บทความในศูนย์ช่วยเหลือ ขอแนะนำให้เข้ามาเช็คข้อมูลอัพเดททุก 2 สัปดาห์

  *ไม่มีผลกับการเดินทางภายในจีนแผ่นดินใหญ่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ การจองที่พัก Luxe หรือ Luxury Retreats ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายการคืนเงินให้ผู้เข้าพัก Luxe

  Airbnb ช่วยเหลือเจ้าของที่พักที่ถูกยกเลิกการจองอย่างไร?
  เราสนับสนุนเงินจำนวน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายกรณีที่ผู้เข้าพักยกเลิกการจองเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับการยกเลิกการจองที่เข้าเกณฑ์ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย เราจะจ่ายเงินให้เจ้าของที่พัก 25% ของจำนวนเงินที่ควรจะได้รับหากเป็นการยกเลิกการจองในสถานการณ์ปกติ เช่น หากคุณจะได้รับเงิน 400 ดอลลาร์สหรัฐตามนโยบายยกเลิกการจองปกติ เราจะจ่ายเงินให้คุณ 25% ซึ่งเท่ากับ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

  โปรดทราบว่าเงินช่วยเหลือนี้มีไว้สำหรับการจองที่ถูกยกเลิกซึ่งดำเนินการจองก่อนวันที่ 15 มีนาคม และมีกำหนดเช็คอินระหว่างวันที่ 14 มีนาคมถึง 31 พฤษภาคมเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Airbnb.com/250MSupport และดูรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกการจอง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือได้ที่แดชบอร์ดการจอง

  ทำไมเจ้าของที่พักในจีนแผ่นดินใหญ่จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ?
  เนื่องจากตามโครงสร้างธุรกิจของ Airbnb มีการแบ่งให้ธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นหน่วยงานแยกต่างหาก จึงมีกองทุนสนับสนุนมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือชุมชนในจีนแผ่นดินใหญ่โดยตรงอยู่แล้ว

  ผู้เข้าพักเพิ่งยกเลิกการจองกับฉัน จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?
  เรารู้ว่าการยกเลิกการจองนั้นอาจทำให้หงุดหงิด แม้ว่าจะมีเหตุผลที่เข้าใจได้ก็ตาม อย่าลืมว่าผู้เข้าพักที่ยกเลิกการจองภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเราก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน และการยกเลิกการจองก็ถือเป็นการช่วยรักษาความปลอดภัยให้สมาชิก Airbnb ทุกคน หากผู้เข้าพักยกเลิกการจองตามนโยบายนี้ ก็จะมีสิทธิขอเงินคืนเต็มจำนวนหรือรับเป็นเครดิตการเดินทาง Airbnb (ถ้ามี) เราจะแจ้งให้ทราบและเลิกบล็อควันที่มีการจองในปฏิทินโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณรับผู้เข้าพักรายอื่นได้ และเราจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการจองที่ยกเลิกนั้น

  ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สะดวกใจที่จะให้เช่าที่พัก?
  เราเข้าใจความกังวลในการให้เช่าที่พักในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้ จึงได้พัฒนานโยบายขึ้นมาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคุณ อ่านบทความนี้ในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการกักตัวและการแยกตัว โปรดคำนึงถึงนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของเรา ก่อนที่จะยกเลิกการจอง อย่าลืมปฏิบัติต่อนักเดินทางแต่ละคนด้วยความเคารพและไม่กีดกัน ไม่ว่าขณะจองหรือยกเลิกการจองก็ควรใช้มาตรฐานเดียวกัน เราได้สรุปแนวทางและคำถาม เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ

  ฉันจะทำอะไรได้บ้างเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจให้เช่าที่พักของฉัน?
  แม้ว่านักเดินทางหลายคนเลือกที่จะอยู่บ้านในสถานการณ์แบบนี้ แต่ก็มีบางคนที่ยังสนใจการเข้าพักในท้องถิ่น รวมถึงวางแผนการเดินทางในอนาคต เราจึงพยายามเน้นที่พักที่มีนโยบายยกเลิกการจองแบบยืดหยุ่น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้เข้าพัก และรวบรวมเคล็ดลับที่จะช่วยลดผลกระทบจาก COVID-19 ต่อธุรกิจให้เช่าที่พัก และจะคอยช่วยเหลือคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

  Airbnb จะสนับสนุนเจ้าของที่พักที่ใช้นโยบายแบบยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างไร?
  เราได้พัฒนาชุดเครื่องมือและโปรแกรมเพื่อช่วยเหลือทั้งเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ และส่งเสริมแผนการเดินทางที่ยืดหยุ่นกว่าเดิม

  • เริ่มด้วยการสร้างระบบที่เอื้อต่อการหาที่พักที่ใช้นโยบายยกเลิกการจองแบบยืดหยุ่น เช่น ตัวกรองใหม่ที่ใช้ค้นหาที่พักเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย
  • นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวเครื่องมือที่จะช่วยให้เจ้าของที่พักคืนเงินผู้เข้าพักที่ต้องการยกเลิกการจองได้อย่างสะดวก

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอการยกเลิกการจองแบบยืดหยุ่น

  Airbnb จะเก็บค่าธรรมเนียมการจองที่ยกเลิกหรือไม่?
  สำหรับการยกเลิกการจองภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย ผู้เข้าพักเลือกได้ว่าจะขอเงินคืนเต็มจำนวนหรือรับเป็นเครดิตการเดินทาง (ถ้ามี) ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมคืนด้วย และเราจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของที่พักที่ต้องยกเลิกการจองที่เข้าเกณฑ์

  เราขอชี้แจงว่า Airbnb จะคืนค่าบริการเต็มจำนวนหรือคืนเป็นเครดิตการเดินทาง สำหรับการยกเลิกการจองทุกรายการที่ได้รับความคุ้มครอง

  ฉันเป็นผู้จัด Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ ฉันต้องรู้อะไรบ้าง?
  วันที่ 18 มีนาคม Airbnb เริ่มระงับการจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์แบบเข้าร่วมตามสถานที่ต่างๆ ไว้ชั่วคราวในประเทศส่วนใหญ่ จากนั้นก็ทยอยกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในบางประเทศ หากประเมินแล้วว่าปลอดภัยและได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ ตามคำแนะนำของภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพดูรายละเอียดการกลับมาเปิดบริการ

  ระหว่างนี้ Airbnb เพิ่มช่องทางใหม่ "เอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์" เพื่อช่วยให้ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์มีโอกาสสร้างรายได้ ผูกสัมพันธ์ระหว่างผู้จัด และส่งต่อความรักในสิ่งที่ทำ คุณยื่นคำขอจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์ได้ทันที ส่วนเราจะให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้เริ่มต้นจัดได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Airbnb.com/OnlineHost

  ฉันจะช่วยป้องกันโรคระบาดอย่าง COVID-19 ได้อย่างไร?
  เนื่องจากการระบาดใหญ่ยังคงอยู่ เราทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ด้วยเหตุนี้ เราจึงเปิดตัวแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยซึ่งบังคับให้สมาชิกชุมชน Airbnb ทุกคนต้องทำตาม นั่นก็คือ เจ้าของที่พักต้องสวมหน้ากาก รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และปฏิบัติตาม 5 ขั้นตอนการทำความสะอาดแบบพิเศษของ Airbnb ทั้ง 5 ขั้นตอนดังกล่าวอ้างอิงจากคู่มือการทำความสะอาดของ Airbnb ซึ่งมีแนวทางตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เคล็ดลับความปลอดภัย และเช็คลิสต์ เพื่อช่วยให้คุณทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น รวมถึงปกป้องทั้งคุณและผู้เข้าพักในสถานการณ์ COVID-19 และช่วงต่อๆ ไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Airbnb.com/cleaningresources

  จะสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าพักได้อย่างไรว่า ฉันทำความสะอาดและลดเชื้อที่พักอย่างทั่วถึง เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19?
  หลังจากรับรองที่จะปฏิบัติตาม 5 ขั้นตอนการทำความสะอาดแบบพิเศษของ Airbnb แล้ว ก็จะได้รับสัญลักษณ์พิเศษบนหน้าที่พัก เพื่อให้ผู้เข้าพักทราบว่าคุณตกลงที่จะทำความสะอาดและลดเชื้อแบบพิเศษในที่พัก และเรายังได้รวบรวมคำแนะนำบางประการเกี่ยวกับวิธีบอกให้ผู้เข้าพักทราบถึงขั้นตอนการทำความสะอาดแบบพิเศษ เช่น อัพเดทรายละเอียดที่พัก หรือพิมพ์สรุปการทำความสะอาด

  อีเวนท์ต่างๆ กำลังถูกยกเลิก นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของ Airbnb จะคุ้มครองการจองที่เชื่อมโยงกับอีเวนท์เหล่านี้หรือไม่?
  เราทราบดีว่านักเดินทางจำนวนมากจองที่พักใน Airbnb เพื่อเข้าร่วมอีเวนท์ต่างๆ เช่น Coachella, SXSW, Mobile World Congress และอื่นๆ หากมีการยกเลิกอีเวนท์ และการจองนั้นไม่อยู่ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย ขอแนะนำให้ผู้เข้าพักตรวจสอบนโยบายยกเลิกการจองและติดต่อเจ้าของที่พักเพื่อหาแนวทางแก้ไขอื่นๆ

  เราได้เปิดตัวเครื่องมือที่จะช่วยให้เจ้าของที่พักคืนเงินสำหรับการจองที่อยู่นอกเหนือนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยได้

  ฉันให้เช่าที่พัก Airbnb Luxe หรือ Luxury Retreats นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยมีผลกับฉันหรือไม่?
  ไม่ นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับการจองที่พัก Airbnb Luxe หรือ Luxury Retreats ซึ่งมีนโยบายการคืนเงินให้ผู้เข้าพัก Luxeแยกต่างหาก

  ฉันต้องการความช่วยเหลือ จะหาแหล่งข้อมูลออนไลน์ได้ที่ไหน?
  เราทราบดีว่าเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดเวลาที่ติดต่อแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือทันที เรามุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือและข้อมูลที่คุณต้องการ นอกเหนือจากการติดต่อทางโทรศัพท์ แชท และอีเมลที่เราพยายามตอบกลับโดยเร็วที่สุดแล้ว ยังมีการเปิดใช้งาน Airbnb.com/COVID เพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่ง

  และปัญหาทั่วไปแก้ไขได้ทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะหากการจองนั้นอยู่ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย ดูคำตอบเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา เจ้าของที่พักหลายคนแบ่งปันเคล็ดลับและการสนับสนุนในศูนย์ชุมชนของเรา

  ฉันยังมีคำถาม ควรติดต่อใคร?
  ขอแนะนำให้คุณติดต่อทีมสนับสนุนชุมชนของเรา หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือในการยกเลิกการจอง ขอขอบคุณที่เข้าใจว่าเราต้องให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาเร่งด่วนก่อน และขอความกรุณาติดต่อเราในกรณีที่ต้องเช็คอินภายใน 72 ชั่วโมงถัดไปเท่านั้น หากมีคำถามเร่งด่วน โปรดหาคำตอบใน airbnb.com/COVID หรือศูนย์ช่วยเหลือ

  เรายินดีช่วยเหลือ เพราะทราบดีว่าสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณมากเพียงใด ขอขอบคุณที่ร่วมมือกันเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของชุมชน Airbnb

  ข้อมูลในบทความนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเผยแพร่  Airbnb
  5 มี.ค. 2020
  ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม?

  คุณอาจชอบ

  คุณอาจชอบ

  ดูหัวข้ออื่นๆ