คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน

กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและต้องห้าม

Airbnb ไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อชุมชนของเรา

สิ่งที่อนุญาต

 • การครอบครองและบริโภคกัญชาส่วนบุคคล: ผู้ใหญ่อาจใช้กัญชาได้ในสถานที่ที่ถูกกฎหมายและไม่ละเมิดกฎของที่พัก
 • การเพาะปลูกกัญชา: ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตและอยู่ในขอบเขตที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด การเพาะปลูกและแปรรูปกัญชาหรือกัญชงโดยเจ้าของที่พักในที่พักของตนอาจทำได้หากเปิดเผยข้อมูล

สิ่งที่ไม่อนุญาต

 • การหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก: ห้ามไม่ให้มีการบีบบังคับ หลอกใช้ หรือล่อลวงเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (แม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายท้องถิ่น) ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นแบบเจอตัวหรือทางออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • การค้ามนุษย์: ไม่อนุญาตให้มีการจัดหา จัดให้อยู่อาศัย ขนส่ง ส่งต่อ หรือรับไว้ซึ่งบุคคลโดยใช้กำลัง หลอกลวง หรือบีบบังคับ เพื่อนำมาใช้แรงงานหรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • งานทางเพศพาณิชย์ในสถานที่: ไม่ควรใช้ที่พัก เอ็กซ์พีเรียนซ์ หรือบริเวณโดยรอบเพื่อบริการทางเพศ เช่น นวดกามารมณ์หรือค้าประเวณี
 • จัดหางานทางเพศ: ผู้เข้าพักไม่ควรร้องขอ และเจ้าของที่พักก็ไม่ควรโปรโมทหรือเสนอบริการทางเพศแบบชำระเงิน
 • สื่อลามกอนาจารเชิงพาณิชย์: ไม่ควรใช้ที่พัก เอ็กซ์พีเรียนซ์ หรือบริเวณโดยรอบเพื่อผลิตสื่อลามกอนาจาร ภาพถ่าย หรือวิดีโอที่นำไปใช้ทางการค้า
 • ยาผิดกฎหมาย: ยาผิดกฎหมายหรือสารควบคุม เช่น ฝิ่น โอปิแอต โอปิออยด์ โคคาและโคเคน สารกระตุ้นประเภทแอมเฟตามีน สารกดประสาทส่วนกลาง และยาหลอนประสาทไม่ควรมีหรือใช้ในที่พัก เอ็กซ์พีเรียนซ์ หรือบริเวณโดยรอบ เว้นแต่แพทย์จะสั่งยาดังกล่าวไว้เพื่อรักษาอาการของโรค
 • การผลิตยา: ไม่ควรใช้ที่พัก เอ็กซ์พีเรียนซ์ หรือบริเวณโดยรอบเพื่อผลิตยาผิดกฎหมายจากวัตถุดิบและ/หรือพืช
 • การเพาะปลูกพืชที่ใช้ทำยาผิดกฎหมาย: ไม่ควรใช้ที่พัก เอ็กซ์พีเรียนซ์ หรือบริเวณโดยรอบเพื่อบ่มเพาะหรือปลูกพืชที่ใช้ในการปรุงแต่งยาผิดกฎหมาย ยกเว้นกัญชา
 • การกระจายยา: ไม่ควรใช้ที่พัก เอ็กซ์พีเรียนซ์ หรือบริเวณโดยรอบเพื่อขาย ให้ ขนถ่าย หรือแจกจ่ายยาผิดกฎหมาย รวมถึงกัญชา แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในพื้นที่ของคุณก็ตาม

เราพร้อมช่วยเหลือ

หากคุณหรือผู้อื่นรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือไม่ปลอดภัย หรือสงสัยว่ามีการหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กหรือการค้ามนุษย์ โปรดขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นลำดับแรก นอกจากนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบหากพบเห็นหรือประสบกับพฤติกรรมที่ขัดกับนโยบายของเรา

แม้ว่าแนวปฏิบัติเหล่านี้จะไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์แต่ก็ออกแบบมาเพื่อให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายชุมชนของ Airbnb

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน