รับคูปอง Airbnb ฟรี!
รับถึง$95สำหรับเพื่อนทุกคนที่คุณเชิญ

รับสูงสุด $95 สำหรับทุกคนที่คุณเชิญ

ชวนเพื่อนคุณใช้ Airbnb ผ่านทางอีเมล์หรือแบ่งปันรหัสผู้ได้รับคำแนะนำบน Facebook หรือ Twitter
เมื่อคุณส่งเครดิต Airbnb $40 ให้เพื่อน คุณจะได้รับ $20 เมื่อพวกเขาเดินทางและ $75 เมื่อพวกเขาให้เช่าที่พัก
เครดิตการเดินทางที่คุณมีอยู่จะปรากฏบนหน้าเช็คเอาท์โดยอัตโนมัติในรูปแบบคูปอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการแนะนำ