หารายได้ด้วย Airbnb!
รับสูงสุด $30 ทุกครั้งที่เชิญเพื่อน

หารายได้ด้วย Airbnb!
รับสูงสุด $30 ทุกครั้งที่เชิญเพื่อน

ชวนเพื่อนมาใช้ Airbnb ผ่านอีเมล หรือจะแชร์ลิงค์คำเชิญบนโซเชียลมีเดียก็ได้ เพื่อนของคุณจะได้รับส่วนลดสูงสุด $55 สำหรับการเดินทางครั้งแรก ส่วนคุณจะได้รับ $20 สำหรับทุกการเข้าพักที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และรับ $10 สำหรับทุกการเข้าร่วมประสบการณ์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด เครดิตที่ใช้ได้จะปรากฏในหน้าชำระเงินของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการแนะนำ