รับคูปอง Airbnb ฟรี!
รับถึง$95สำหรับเพื่อนทุกคนที่คุณเชิญ

รับสูงสุด $95 สำหรับทุกคนที่คุณเชิญ

ชวนเพื่อนคุณมาใช้ Airbnb ผ่านทางอีเมล์หรือแชร์รหัสผู้ได้รับคำแนะนำบน Facebook หรือ Twitter
เมื่อคุณส่งเครดิต Airbnb $40 หน่วยให้เพื่อน คุณจะได้รับเครดิต $20 หน่วยเมื่อพวกเขาเดินทางและ $75 หน่วย เมื่อพวกเขาให้เช่าที่พัก
เครดิตการเดินทางที่คุณมีอยู่จะปรากฏบนหน้าคิดราคาโดยอัตโนมัติในรูปแบบคูปอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการแนะนำ