นโยบายต่อไปนี่จะมีผลเฉพาะในอิตาลี หรือการจองโดยผู้เข้าพักจากเกาหลีใต้ด้วยนโยบายยกเลิกการจองแบบเข้มงวด
นโยบายยกเลิกการจอง
Airbnb อนุญาตให้เจ้าของที่พักเลือกนโยบายยกเลิกการจองที่พักที่ตรงกับสถานการณ์ของพวกเขา ในขณะที่ปกป้องผู้เข้าพักและเจ้าของที่พักจากการยกเลิกการจองด้วย เลือกนโยบายด้านล่างเพื่อเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม
Airbnb อนุญาตให้เจ้าของที่พักเลือกนโยบายยกเลิกการจองที่พักที่ตรงกับสถานการณ์ของพวกเขา ในขณะที่ปกป้องผู้เข้าพักและเจ้าของที่พักจากการยกเลิกการจองด้วย เลือกนโยบายด้านล่างเพื่อเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม
ยืดหยุ่น
ยกเลิกการจองถึง 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทางของคุณและรับเงินคืนเต็มจำนวน รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมด ยกเลิกการจองภายใน 24 ชั่วโมงหลังเช็คอินและเราจะไม่คืนเงินสำหรับการจองคืนแรกให้ ดูเงื่อนไขเพิ่มเติม
การจองได้รับการยืนยันแล้ว
ยกเลิกการจองภายในช่วงเวลานี้และรับเงินคืนเต็มจำนวน รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมด
1 วัน ก่อนการเดินทางภายในเที่ยงวัน
ยกเลิกการจองภายในช่วงเวลานี้และเราจะไม่คืนเงินสำหรับการจองคืนแรกให้ คุณจะได้รับเงินคืนสำหรับคืนอื่นรวมถึงค่าธรรมเนียมทั้งหมด
ระหว่างการเดินทาง
ยกเลิกการจองช่วงการเดินทางของคุณและคุณอาจมีสิทธิได้รับเงินคืนบางส่วน
เลือกนโยบายยกเลิกการจอง
ถ้ายกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนรวมทั้งค่าธรรมเนียมทั้งหมด
ถ้ายกเลิกการจองภายใน 12.00 นาฬิกาใน วันเช็คอิน คุณจะไม่ได้รับเงินค่าที่พักคืนแรกคืน แต่จะได้รับเงินของคืนอื่นๆ และค่าธรรมเนียมทั้งหมดคืน
ถ้ายกเลิกการจอง ระหว่างการเดินทางของคุณ คุณอาจได้รับเงินคืนบางส่วน
ข้อกำหนดเพิ่มเติม
ข้อกำหนดเพิ่มเติม
เวลาสิ้นสุด 12.00 นาฬิกา

การเดินทางถือว่าเริ่มเวลาเที่ยงตรงตามเวลาท้องถิ่นของที่พักในวันที่เช็คอินไม่ว่าเวลาเช็คอินจริงของผู้เข้าพักจะเป็นเมื่อใดก็ตาม ช่วงเวลายกเลิกการจองทั้งหมดก่อนการเดินทางคำนวณจากเวลาสิ้นสุดเวลาเที่ยงตรงตามเวลาท้องถิ่นของที่พักของคุณ สำหรับการยกเลิกการจองระหว่างการเดินทาง เวลาสิ้นสุดสำหรับการยกเลิกการจองคือเที่ยงตรงตามเวลาท้องถิ่นของที่พัก หลังเวลาเที่ยงวันในวันใดก็ตาม โทษสำหรับการยกเลิกการจองอาจต่างไป

การคืนค่าธรรมเนียม

เราจะคืนอัตราค่าที่พักต่อคืนและค่าบริการในกรณีต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแต่ละนโยบาย แต่จะไม่คืนค่าทำความสะอาดและค่าบริการ Airbnb สำหรับการยกเลิกการจองที่พักหลัง 12.00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของวันเช็คอินที่กำหนดไว้

ภาษี

Airbnb จะคืนภาษีที่เราเก็บและเกี่ยวข้องกับยอดเงินนี้ให้ผู้เข้าพัก และจะส่งภาษีที่ต้องเสียสำหรับยอดการจองที่พักที่ถูกยกเลิกและคืนไม่ได้ไปให้หน่วยงานภาษีที่เหมาะสม

การยกเลิกการจองที่ทับซ้อน

หากผู้เข้าพักจองที่พักใหม่ที่ ณ เวลาที่ทำการจองคาบเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามของการจองที่มีอยู่แล้วที่ผู้เข้าพักทำไป เราจะไม่คืนค่าบริการผู้เข้าพัก Airbnb สำหรับการจองที่พักใหม่นี้

การจองที่มีสิทธิได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสูงสุด 3 ครั้ง

ผู้เข้าพักสามารถยกเลิกการจองแบบรับเงินคืนเต็มจำนวนได้สูงสุด 3 ครั้งภายใน 12 เดือน หลังจากครั้งที่ 3 เราจะไม่คืนค่าบริการ Airbnb สำหรับการจองที่ยกเลิกในช่วงเวลานั้น เราจะไม่คืนค่าบริการผู้เข้าพักด้วยหาก ณ เวลาที่จองที่พัก ผู้เข้าพักมีการจองที่ยกเลิกและได้รับเงินคืนเต็มจำนวนไปแล้ว และมีการจองที่มีสิทธิได้รับเงินคืนเต็มจำนวนและยังไม่ถึงเวลาเข้าพักรวมทั้งหมด 3 ครั้งหรือมากกว่า

ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าของที่พักหรือที่พัก

If a guest has any issues with a host or listing, the guest must contact Airbnb within 24 hours following the guest’s check-in. If an issue falls under our Guest Refund Policy the guest may be eligible for partial or full refund.

ความสัมพันธ์กับนโยบายอื่น

นโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พักเป็นไปตามและอาจถูกแทนที่ด้วย นโยบายการคืนเงินให้ผู้เข้าพัก นโยบายเหตุสุดวิสัย หรือการยกเลิกการจองโดย Airbnb สำหรับเหตุผลอื่นที่อนุญาตภายใน เงื่อนไขการให้บริการ

การทำให้การยกเลิกการจองที่พักเป็นทางการ

การจองจะถูกยกเลิกเป็นทางการเมื่อผู้เข้าพักทำตามขั้นตอนบนหน้าการยกเลิกการจองของ Airbnb และได้รับเงินการยืนยันแล้วเท่านั้น ผู้เข้าพักสามารถพบหน้าการยกเลิกการจองในหัวข้อการเดินทางของคุณของเว็บไซต์และแอพ Airbnb

ประวัติการยกเลิก

เมื่อผู้เข้าพักส่งคำขอจอง เจ้าของที่พักจะเห็นจำนวนการจองที่ผู้เข้าพักยกเลิกในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

การให้ Airbnb ช่วยไกล่เกลี่ย

Airbnb เป็นผู้ตัดสินท้ายสุดในข้อพิพาทใดก็ตามระหว่างเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักเกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายยกเลิกการจองเหล่านี้