นโยบายยกเลิกการจองที่พัก

Airbnb มีนโยบายยกเลิกการจองที่พักให้เจ้าของที่พักเลือกอยู่ 3 ประเภท (ยืดหยุ่น ปานกลาง เข้มงวด) ซึ่งเป็นนโยบายมาตรฐานที่บังคับใช้เพื่อคุ้มครองทั้งผู้เข้าพักและเจ้าของที่พัก นอกจากนี้ ยังมีนโยบายยกเลิกการจองที่พักแบบเข้มงวดมากซึ่งเป็นนโยบายที่ใช้ในกรณีพิเศษและมีสิทธิ์ใช้ได้เมื่อได้รับคำเชิญเท่านั้น และมีนโยบายยกเลิกการจองที่พักระยะยาวซึ่งจะใช้กับการจองตั้งแต่ 28 วันขึ้นไป ที่พักทุกแห่งบนเว็บไซต์ของเราจะมีนโยบายยกเลิกการจองที่พักระบุไว้อย่างชัดเจน ผู้เข้าพักสามารถยกเลิกและอ่านบทลงโทษในการยกเลิกได้ โดยเข้าไปดูที่แผนการเดินทาง แล้วคลิก "ยกเลิก" บนการจองที่ต้องการยกเลิก เมื่อผู้เข้าพักส่งคำขอจอง เจ้าของที่พักจะเห็นจำนวนการจองที่ผู้เข้าพักยกเลิกในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ยืดหยุ่น: คืนเงินเต็มจำนวน เมื่อยกเลิกก่อนวันเช็คอินมากกว่า 1 วัน

  • Cleaning fees are always refunded if the reservation is canceled before check-in.
  • ผู้เข้าพักสามารถขอเงินค่าบริการ Airbnb คืนได้ หากยกเลิกก่อนเดินทาง ในกรณีที่ผู้เข้าพักจองที่พักที่คาบเกี่ยวกับการจองอื่นใน Airbnb เราจะไม่คืนค่าบริการ Airbnb ให้หากผู้เข้าพักตัดสินใจยกเลิกการจอง
  • รับเงินค่าที่พัก (อัตรารายคืนทั้งหมดที่คุณถูกเรียกเก็บ) คืนได้สำหรับสถานการณ์ที่ระบุด้านล่าง
  • หากมีการร้องเรียนจากฝ่ายใดก็ตาม ต้องแจ้งให้ Airbnb ทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังเช็คอิน
  • Airbnb จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยถ้าจำเป็น และจะเป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายสำหรับทุกข้อพิพาท
  • การจองจะถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการ เมื่อผู้เข้าพักคลิกปุ่มยกเลิกในหน้ายืนยันการยกเลิกใน แดชบอร์ด > การเดินทางของคุณ > เปลี่ยนหรือยกเลิก
  • นโยบายการคืนเงินให้ผู้เข้าพัก เหตุสุดวิสัย หรือการยกเลิกโดย Airbnb อาจมีผลเหนือนโยบายยกเลิกการจองที่พักด้วยเหตุผลที่ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ โปรดศึกษาข้อยกเว้นเหล่านี้
  • ภาษีที่บังคับใช้จะถูกเก็บและส่งคืน
1 วันล่วงหน้า
พฤ 20 ก.ค.
15:00
เช็คอิน
ศ 21 ก.ค.
15:00
เช็คเอาท์
จ 24 ก.ค.
11:00
ตัวอย่าง

ผู้เข้าพักจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากยกเลิกการจองก่อนเวลาเช็คอิน 24 ชั่วโมง ตามเวลาท้องถิ่นของที่พัก (หรือ 15:00 น. ถ้าไม่ได้ระบุไว้) ตัวอย่างเช่น ถ้าเช็คอินวันศุกร์ จะต้องยกเลิกก่อนเวลาเช็คอินในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์นั้น

หากผู้เข้าพักยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเช็คอิน จะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับคืนแรก

หากเข้าพักแล้วและออกจากที่พักก่อนวันเช็คเอาท์ จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับคืนที่ไม่ได้พัก โดยนับจากวันที่ยกเลิกอย่างเป็นทางการ 24 ชั่วโมงเป็นต้นไป