คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

ฉันจะยกเลิกการจองเอ็กซ์พีเรียนซ์ได้อย่างไร?

Note: If you need to cancel your reservation because of the coronavirus (COVID-19), please review our article on options for cancellation.

Once you go through the cancellation process, you’ll be able to review the refund amount before you finalize the change.

To cancel an experience reservation:

  1. Go to Trips and click the reservation you’d like to cancel
  2. Click Change or cancel
  3. Click Next under Cancel my reservation
  4. Choose the reason for your cancellation, then click Continue
  5. [Optional] Add a message for the host, then click Continue
  6. Review the refund details, then click Cancel my reservation to finalize

Note: You’ll receive a message to confirm the cancellation. Refunds normally arrive within ten business days. Some payment methods and regions might take longer. Find out more.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน